Rødt Vadsø brøt budsjettforhandlingene i år

Randi Sjølie, Rødt Vadsø

Randi Sjølie, Rødt Vadsø Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi i Rødt har jobba sammen med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne for å komme til enighet om et best mulig budsjett basert på de forutsetningene som ligger til grunn. Det har vært en omfattende prosess med en del diskusjoner. Vi har fått gehør for en del og en god del er vi enige om, som problemene rundt den økonomiske situasjonen Vadsø kommune er i og alvoret i dette. Det er mye vi er enig om at vi vil ivareta og styrke. Vi står klart bak en oppmuntring til høy organisasjonsgrad blant arbeidstakerne i kommunen, og at medvirkning aktivt brukes i arbeidet med å utvikle Vadsø kommune.

Det er oppnådd mye bra i dette samarbeidet. Noe å nevne er at vi er enige om å beholde kulturskolens stillinger og situasjon. Kulturskolen har vært en viktig sak siden vi kom med i posisjon, og vi jobbet for å beholde kulturskolen som egen virksomhet under budsjettbehandlingen i fjor, og Rødt fremmet i juni en interpellasjon i kommunestyret hvor vi beskrev den viktige rollen kulturskolen har sosialt og kulturelt i kommunen for barn, voksne og ulike grupper, og ikke kun som noe underlagt undervisning i barneskolen.

Varangerfestivalen har en også blitt enige om å skjerme. Ved siden av offentlig forvaltning og næring, er kultur en vesentlig del av hva Vadsø er. Vi har alle vært enige om å skjerme Ungdommens hus og at det skal være et barnehage- og skoletilbud i Vestre Jakobselv for å nevne noe. Disse tingene har det for Rødt vært viktig å fokusere på sammen med muligheter for faste og hele stillinger i kommunen. Å kunne ivareta hele stillinger er viktig for forutsigbarhet for ansatte, bolyst og for brukerne.

Dessverre er det momenter og utslag av politisk ideologi i budsjettet som flertallet går for, vi i Rødt ikke kan være med på. Dette gjelder spesielt punktet der en vil erstatte kommunalt ansatte med frivillig innsats, som i bassenget. Også Rødt er for å løfte frivillige sektor, og vi ser absolutt at et mer offensivt samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor kan gi synergieffekter og føre til mertilbud for kommunens innbyggere.

Fra det til å erstatte kommunalt ansatte, som var en realitet med frivillige kan vi rett og slett ikke være med på. Vi forsøkte jobbe med de andre partiene for å finne faktisk løsning og hadde også økonomisk dekning for dette, men møtte liten respons på det. Denne gangen er det de ansatte i bassenget, hvem vil være de neste?

Budsjettforslaget har store uspesifiserte kutt, spesielt i skolene, hvor de upopulære avgjørelsene legges over på administrasjon og øvrige ansatte. Hvis det for eksempel er slik at de kuttene Vestre Jakobselv oppvekstsenter vil bli pålagt i realiteten betyr at dagens drift blir vanskelig å opprettholde, vil det etter vårt syn være bedre med et politisk vedtak om å flytte ungdomsskole-delen til Vadsø ungdomsskole fremfor å overlate dette til administrasjonen og de ansatte.

Om de uspesifiserte kuttene blir vedtatt, kommer vi til å foreslå et tilleggsforslag hvor vi ber om at ledelsen ved skolene, i samarbeid med de ansatte, til budsjettreguleringen i juni kommer med en skisse over hva kuttene for 2021 reelt sett vil innebære, samt en plan for hvordan de videre kuttene som er foreslått i økonomiperioden tenkes løst. De store budsjettmessige prioriteringene er et politisk ansvar.

Det har i budsjettet fra andre parti vært poster om besparelser gjennom effektivisering og samarbeid. Disse postene har det vært vanskelig å få konkretisert. Vår frykt er at disse viser til tankegodset om økt bruk av frivillige til tjenestetilbud som i dag leveres av det offentlige.

Rødt har fremmet forslag i budsjettgruppa om å redusere møtegodtgjørelser med 40 % i inneværende kommunestyreperiode. Vi ser at kommunen står overfor store kutt hvor alle blir bedt om å bidra. I den forbindelse mener vi at det er både rett og rimelig at dette også gjelder oss politikere. Dette fikk vi ikke samarbeidspartnerne med på.

Kuttet har vært detaljert og har blant annet ikke innbefattet kutt i lønnskompensasjon, tapt arbeidsfortjenesteeller frikjøp. Det er kun snakk om selve godtgjørelsene. Vi syns det er merkelig at resten av posisjonen ikke ser paradokset i at å innsette frivillige til å jobbe og betjene offentlige tjenester gratis er ok, samtidig som politikerne selv ikke er villig til å redusere godtgjørelsen man får for møtedeltakelse.

Mye er vi enige i, men for oss har det blitt slik at vi ikke kan signere vårt navn på budsjettforslaget som på noen punkter inneholder en politikk vi ikke kan stå inne for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken