Gå til sidens hovedinnhold

Rødt støtter Unio-streiken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La oss få det ut av veien umiddelbart. Rødt støtter helhjertet Unio-streiken i årets mellomoppgjør. Det er kanskje ikke overraskende, all den tid Rødt har vært tydelige på at vi alltid vil stå på arbeidstakernes side i kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Derfor skal vi ikke snakke så mye om at vi støtter streiken, men hvorfor streiken er viktig og riktig.

I en tid hvor mange av Unios medlemmer har vært i fronten for pandemien nasjonalt så ser vi hvor mye arbeidsgiver egentlig verdsetter de. Sykepleiere, lærere, barnehagelærere, fysioterapeuter og mange andre yrkesgrupper står på slik at samfunnet kan gå omtrent som normalt, og får velfortjent applaus og hyllester av sentrale politiske figurer og befolkningen for øvrig. Dessverre kan man ikke betale studielån med applaus og komplimenter. Ei heller finansiere boligkjøp, betale for transport eller handle dagligvarer.

La oss ta for oss noe tallmateriale:

  • I perioden 2004–2019 fikk lærere i skolen 14,1 prosentpoeng dårligere lønnsutvikling enn andre i kommunesektoren.
  • 15 % av alle «lærere» i grunnskolen er ikke utdannede lærere og over 20 % av «lærerne» i videregående opplæring mangler formell kompetanse.
  • De 3 siste årene har søkertallene til alle lærerutdanningene sunket.
  • 50 % av alle lærere har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skoleverket.
  • Nesten 1600 barnehager mangler 1 eller flere utdannede barnehagelærere!
  • Det mangler 7000 sykepleiere i norsk helsevesen, en økning på 1800 fra i fjor.
  • 3 av 4 kommuner i Norge rapporterer at de har vansker med å rekruttere nok sykepleiere.
  • Norsk Sykepleierforbund rapporterer i tillegg at 40 % av våre sykepleiere vurderer å bytte jobb.

Dette er dramatiske tall, folkens.

Politikere skal være forsiktige med å blande seg inn i forhandlinger mellom partene. Vi skal ha stor respekt for partssamarbeidet vi har i Norge og lønnsforhandlingene mellom partene, her KS og Unio, men vi må huske at KS er en del av det offentlige. Kanskje det er på tide at politikerne viser med handling at vi mener alvor med hedersordene og festtalene. Erna Solberg er selv sitert på å si «Lærerne har en av samfunnets viktigste oppgaver med å undervise barna våre.», «En stor utfordring er frafall av dyktige lærere.». Lønn vil ikke løse alle utfordringene yrkesgruppene i Unio har, men det vil hjelpe. Politikerne har et ansvar i å sørge for at KS og Kommune-Norge har de økonomiske musklene til å kunne sørge for at essensielle ansatte med 3-, 4-, 5- og 6-årig utdanning får ei lønn som står i stil med de samfunnskritiske oppgavene de er satt til å gjøre.

Støtt de streikende. Det er på høy tid at lønnsetterslepet hentes inn.

Kommentarer til denne saken