Rob satt innelåst på do i over to timer - nøkkelen lå i byen

Denne sightseeing-turen vil nok ikke Rob Colgan glemme på en stund.