Roald, Frode og Kristian har store planer for det som var et småbruk i 2016

Av

Roald Johansen, Frode Wilhelmsen og Kristian Johnsen jobber med store planer ved Bruflaten på Kronstad. Her vil de etablere et nordområdesenter som kan ta vare på kultur, natur samt både Altas- og nordområdets historie fra første etablering i området tidlig på 1700-tallet.