Risikerer å måtte flytte deler av den omstridte saken ut av Øst-Finnmark

Inhabilitetsspørsmål gjør at deler av krabbesaken kan bli flyttet fra Vadsø og Øst-Finnmark tingrett.