I en nyhetssak om Finnmarkssykehuset 29. juni (nett) og 1. juli (papir) stiller iFinnmarks journalist blant annet spørsmål om det kan være at Finnmarkssykehuset «sender utrangert materiell» fra Hammerfest til Sámi klinihkka «fordi det er samer som skal nyttiggjøre seg dette utstyret, både yrkesmessig og som pasient».

Dette representerer holdninger og en retorikk Finnmarkssykehuset tar sterk avstand fra.

Finnmarkssykehuset har prosesser for investering i medisinteknisk utstyr, der alle klinikker er involvert. Det hender at avdelinger overtar utstyr fra hverandre når det er mest hensiktsmessig. Dette går begge veier, og det er altså ikke «utrangert» materiell.

LES MER: