- Vi har gjort det før, men nå spilte tilfeldighetene inn, framholder avtroppende radioredaktør.

Torsdag kunne NRK melde at Norges Samemisjon har nektet Radio DSF å sende søndagens gudstjeneste i Karasjok kirke. Begrunnelsen er at de er motstandere av kvinnelige prester, samtidig som de avstår fra å ha lesbiske og homofile til stede under gudstjenesten.

Gudstjenesten inngår som en del av helgas Sápmi Pride. Sendestoppen har medført sterke reaksjoner fra både arrangørene og andre, deriblant biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard.

Radio DSF-redaktør Alf Kristian Tellefsen påpeker at de har hatt en avtale med Karasjok kirke i mange år, og nylig har sendt gudstjenester derfra med kvinnelig prest.

- Denne gangen har det seg sånn at jeg har min siste dag som redaktør i morgen. Som avslutning hadde jeg for en stund siden bestemt meg for å sende om igjen 100-årsgudstjenesten fra Beivasgjedde kapell i mars. Så det er litt tilfeldig at disse dagene sammenfalt, sier han til iFinnmark.

- Ikke alltid lydig

I forkant av søndagens gudstjeneste med Sápmi Pride-deltakelse, ble han kontaktet av eieren, Norges Samemisjon. Tellefsen sier han da forklarte om planene sine, men at saken hadde blitt en annen dersom det ikke sammenfalt med siste dag på jobb.

- Regner du dette som forsøk på inngripen i redaktøransvaret fra eieren?

- Det blir jo det. Det var en merkelig ting at dette skulle skje samtidig. Men hvis jeg ikke skulle gått av uansett, hadde jeg kanskje måttet gå av hvis jeg ble overstyrt.

Han ville i hvert fall ha tatt saken opp, sier han, men påpeker igjen at han har hatt kvinnelige prester på lufta tidligere.

- Jeg har nok ikke vært helt lydig alltid, sier han spøkefullt.

Vil ikke støte noen

Etter gudstjenesten står også kirkekaffe på pride-programmet. Norges Samemisjon tar avstand fra hele arrangementet.

– Vi ønsker ikke å stå inne for en sånn type teologi som kirken gjør. Samemisjonen tar også avstand fra at likekjønnede kan gifte seg, sa administrasjonsmedarbeider Richard Skollevoll i organisasjonen til NRK torsdag.

Når det gjelder kvinnelige prester, forklarer han overfor iFinnmark at synet er delt blant medlemmene.

- Men vi ønsker å inkludere begge synene i aktivitetene vi har, sier han.

Arrangør: - Respektløst

– Det er veldig utfordrende å være homofil same i Sapmi, men det har blitt bedre i Karasjok de siste årene. Folk tør å prate mer om det, og er åpen om å ta en diskusjon om det, sier Lemet Ánde (24) til iFinnmark.

Han er prosjektansvarlig for Sápmi Pride som i år arrangeres i Karasjok, og er sterkt kritisk til holdningen fra radioen og eierne.

– Det er respektløst. Dette handler ikke om man er homofil eller ikke, men hvordan man behandler folk. Jeg synes rett og slett at det er skammelig at noen tør å dømme andre, sier Ánde til iFinnmark, og forklarer at flere som deltar på festivalen er sjokkerte.

Selv sto han fram som 15-åring fordi «det var nødvendig».

– Jeg hadde et ansvar allerede da, så jeg sto fram slik at ingen andre skulle trenge å gå gjennom det jeg opplevde. Jeg måtte starte med å bekjempe kunnskapsløshet fra første stund, og holder fortsatt på.

Da er det godt for 24-åringen å oppleve at de fleste har tatt godt i mot festivalen, og han skryter av kirka, som han betegner som perfekte samarbeidspartnere. 

– Det er kun Radio DSF og Norges samemisjon som har prøvd å vise sin uenighet med arrangementet, men det skal ikke påvirke oss.

- Ikke blandet oss inn tidligere

Med alt medieoppstyret saken har skapt, skulle avtroppende redaktør Tellefsen helst sett at han hadde satt en tidligere dato for sin avgang.

- Hva tenker du om kanalens framtid hvis eierne ønsker å styre innholdet slik?

- Det vil jeg egentlig ikke ha noen formening om. Jeg trekker meg ut etter sendingen i morgen.

- Hva tenker du om at Sapmi Pride-programmet legges innom kirka?

- Jeg må si at vi har hatt et godt, greit og åpent samarbeid med Karasjok kirke i mange år. Jeg håper bare nå at noen vil drive Radio DSF videre, så vi kan fortsette med sendingene.

Han ønsker ikke å si noe om sitt generelle syn på homofiles plass i kirka, men mener at denne saken er uproporsjonalt vinklet på dette.

- Avtalen mellom oss og Karasjok kirke er at de har stått for innholdet. Og vi har ikke lagt oss inn i deres program tidligere, sier han til iFinnmark.