Rektorer sterkt kritiske til forslag: – Dette vil svekke Finnmark

Rektor Øystein Hansen ved Kirkenes videregående skole er sterkt uenig med innstillingen fra fylkesråd Bjarne Rohde om å dele Finnmark inn i tre inntaksregioner.