Rektor og lærer søker seg bort og vil bli ny avdelingsdirektør: Se søkerlisten her

Stillingen er avdelingsdirektør for oppvekst og opplæring på Sametinget. På lista finner man flere kommunale ansette i Kautokeino kommune.