Onsdag la landbruks- og matminister Jon Georg Dale fram regjeringens reindriftsmelding. Regjeringen ønsker at reintallet skal være offentlig innad i reindrifta for at myndigheter og reinbeitedistrikt bedre skal kunne kontrollere reintallet.

Dale har uttalt til iFinnmark at han helst ville hatt full åpenhet, men sier at man tar dette som et første skritt, og sier at han har troen på at reineierne etter hvert vil skjønne at de er tjent med åpenhet.

– Dale fremstiller det som reindriftsamene ikke skjønner sitt eget beste. Dette oppfatter jeg som en noe nedlatende holdning som ikke hører hjemme i en slik debatt, sier Mariann Wollmann Magga i en pressemelding.

LES OGSÅ: Bare «halv» åpenhet om reintall

Åpenhet der det er nødvendig

Sametinget har spilt inn at det bør være åpenhet om reintall der det er nødvendig.

– Å tilfredsstille en nysgjerrighet på hvor mye rein den enkelte har, samtidig som man strammer inn på andre områder, eksempelvis på innsyn i inntekt og skatt i samfunnet generelt, henger ikke på greip, sier Magga.

Sametinget mener at de som bør vite om reintallet, er reineierne i sommersiidaen (øvre reintall er fastsatt på siidanivå), reinbeitedistriktets styre og forvaltningsmyndighetene. Reineierne selv er i stand å vurdere reintallsfordelinga i egen siida.

– Konsekvensen med ensidig å prioritere økologisk bærekraft, som er det grunnleggende i denne meldingen, er at reinbeitearealene stadig kan innskrenkes og reindriftsamene må redusere antall rein slik at reintallet er tilpasset beitegrunnlaget. Dette er en ond sirkel for reindriftsamene dersom regjeringen ikke har en strategi for å sikre reinbeitearealene, uttaler Magga.

Brudd med reindriftskulturen

Magga avviser også at Sametinget anklager Landbruks- og matdepartementet (LMD) for detaljstyring, slik statsråden påstår overfor iFinnmark.

– Sametinget anklager ikke LMD for noe, vi bare fastslår at radiomerking av rein for å telle dem eller fastslå eier, er et brudd med reindriftskulturen som ikke kan innføres uten samtykke.

Det heter også i meldingen at «Reindrifta skal bli mer rasjonell og markedsorientert». Statsråden avviser overfor iFinnmark at dette betyr kommersialisering på bekostning av reindrifta som svært viktig samisk kulturbærer.

– Det er klart at reindriftsnæringa, som matprodusenter, må være markedsorientert. Markedsmekanismene virker imidlertid ikke likt i en liten næring som reindrift som i andre næringer, og det må LMD også ta høyde for i framtidige forhandlinger, mener sametingsråden.

Nye momenter

Dale sa også i intervjuet med iFinnmark at et nytt klassifiseringssystem for reinkjøtt premierer slakt med god kjøttfylde. Regjeringen ønsker å knytte enkelte tilskuddsordninger over Reindriftsavtalen mer direkte til det nye systemet.

– Her kommer landbruksministeren med helt nye momenter inn i meldingen, kobling av klassifiseringssystem og tilskuddsordninger, som ikke har vært tema i konsultasjonene. Det er også årsaken til at Sametinget har insistert på å få se teksten før konsultasjonene, for å få se alle forslagene og formuleringene. Dette griper direkte inn i reindriftsavtaleforhandlingene, mener Magga.