Denne uken møter reindriftssamen Jovsset Ante Sara i Høyesterettfor å forsvare sin rett til å leve av reindrifta, sin tradisjonelle kultur. Staten har pålagt ham å slakte ned flokken til 75 rein.

Det er umulig å leve av en så liten flokk, mener Sara, som allerede har vunnet over staten i to rettsinstanser. I april besluttet departementet å anke saken til Høyesterett, som tirsdag startet behandlingen. Det er satt av to dager til saken.

– Saken er prinsipiell og berører et helt samfunn hva gjelder samiske rettigheter, kultur og framtid, sier Maret Anne Sara, som er kunstner og Jovssets søster.

Staten ønsker på sin side å få ned antall reinsdyr på Finnmarksvidda for å ta vare på beiteområdene og sikre en økologisk bærekraftig reindrift.

Onsdag holdt også sametingspresident Aili Keskitalo og leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma appell på Eidsvolls plass.

– Nå handler det om å få politisk respekt for de grunnleggende og lovfestede samiske rettighetene, heter det i en uttalelse fra arrangørene.

LES OGSÅ: Høyesterett avgjør strid om rein

LES OGSÅ: Máret Ánne Sara dropper kongeparets 80-årslag: – Ikke rom for festligheter akkurat nå