Reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara (25) tapte rettssaken mot staten. Han må dermed redusere reintallet eller ta saken videre til internasjonale domstoler, melder NRK Sapmi.

Saken har vært gjennom rettssystemet. Høyesterett fant under dissens fire mot en at vedtaket om å redusere reinflokken til 75 dyr var gyldig og at det ikke krenket Saras rettigheter.

LES OGSÅ: Slåss mot staten for tredje gang: – Vi er slitne, og nå venter vi på en endelig løsning

LES OGSÅ: La ut julehilsen uten å bemerke reinskallene i bildet: – Først og fremst pinlig

LES OGSÅ: Høyesterett tar anken fra staten: – Trist at jeg må gjennom sånt for å drive med det jeg alltid har drevet med

Han fikk pålegg i mars 2014 om å redusere flokken til 75 dyr. Sara vant både i tingretten og i lagmannsretten, men har nå tapt i Høyesterett.

– Sara har sagt til meg at han ikke kan minske flokken sin ned til 75 dyr, og han vil fortsette med reindriften. Dette betyr at blir å gå videre til menneskerettighetsdomstolen og jeg skal allerede begynne og jobbe med denne saken etter nyttår, sier hans advokat Trond Pedersen Biti til NRK Sapmi.

Overrasket over dommen

Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), er svært overrasket over Høyesteretts dom.

– Jeg er fryktelig overrasket. Både tingretten og lagmannsretten var veldig tydelige. Jeg trodde dette skulle gå Jovssets vei, sier hun.

Hun synes dommene fra både tingretten og lagmannsretten var grundige.

– Det er overraskende at Høyesterett ikke hensyntar dette med retten til deltakelse. Vi har en reindriftslov som ikke har sin tilslutning verken fra NRL eller Sametinget. Vi har en lov som ikke har legitimitet i reindriftsnæringen, peker Jåma på.

Hun varsler at NRL fortsatt vil jobbe iherdig for å få endret reindriftsloven.

– Det blir opp til Jovsset om han vil ta saken videre til internasjonale domstoler. Han har uttrykt at han vil det, og jeg tror han har en god sak der. Jeg har fryktelig stor medlidenhet med ham, og alle andre som er i en etableringsfase, sier Jåma.

Saken oppdateres!