Gå til sidens hovedinnhold

Reinbeitedistriktet på Nordre Seiland har en egen lov om dette: «Vi gir faen i myndighetene»

Artikkelen er over 1 år gammel

Denne vinteren er det registrert flere reinsdyr som har opplevd sultedøden. Vi gir ikke lenger beskjed om døde dyr som har falt utfor en skrent langs veien. Dette høres lite fornuftig ut, men årsaken til at vi ikke lenger varsler er at vi blir beskyldt å ha kjørt på dyret, og skuterløyper skal stenges, skriver de.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avisene har vært fylt opp med bekymringer vedrørende dyrevelferden hos reinsdyra. Dette på grunn av mye snø og reinen finner ikke mat. Derfor har myndighetene brukt cirka 50 millioner kroner til foring av dyra. Dette ifølge agronom Eiolf Paulsen. I hans videre uttalelse: «Dyr skal ikke sulte.» Dette må man si seg fornøyd med og en stor takk til landbruksministeren, hun fortjener det.

Mye av debatten har vært om stengte skuterløyper, hvor løyper konsekvent stenges på grunn av reinflyttingen. Men i ettertid bør man vise litt mer smidighet og jeg er sikker på at næringen ville være med på døgnstengninger der hvor reinen befinner seg. Dette vil skape god dialog mellom næringen og turfolket. Sesongen for skuterføre er kort, 2–3 måneder og ønsket om å være på fiskevannene er stor, i alle aldersgrupper.

På Nordre Seiland er det ingen problemer med flytting av rein fra vinterbeite til sommerbeite og deretter retur vinterbeite, som det er lovpålagt av myndighetene. Men hva skjer?

Reinbeitedistriktet på Nordre Seiland har en egen lov om dette. «Vi gir faen i myndighetene» De gir klare uttrykk for at de gjør hva de vil og vil ikke godta noen form for tvang vedrørende flytting. Dette har de praktisert i 8 år. Hvorfor gjør ikke flere distrikter det samme? Nei, de følger loven.

Nordre Seiland bygdelag har gjort utallige henvendelser og sendt bekymringsmeldinger til Reindriftsforvaltningen, Mattilsynet, Reinpolitiet og Hammerfest kommune, men responsen har vært laber. Det er også sendt til ditt embete, men antakelig før du tiltrådte.

Vinteren for 3 år skrev Finnmark Dagblad (i Finnmark) om dyr som sulter og dør på Nordre Seiland, da kom mattilsynet og reinpolitiet på inspeksjon. Dette var i slutten av januar. De ble guidet til en foringsplass hvor det befant seg cirka 40 dyr. Konklusjonen var at de var i godt hold. Det var skaresnø og de ble fortalt om «farlige» kjøreforhold og ble frarådet til videre inspeksjon. Myndighetene kjøpte galant dette.

Disse dyra ble foret gjennom vinteren, men hva med resten. Bygdelaget registrerte mellom 20–30 dyr som sultet i hjel den vinteren. De fleste hadde rapet (glidd utfor bergskrenter) på leting etter mat. Et dyr med store skader ble ikke avlivet, men holdt seg i livet 2–3 uker i en fjellside. Det ble gitt beskjed til reinbeitedistriktet om dette. Denne vinteren er det registrert flere reinsdyr som har opplevd sultedøden. Vi gir ikke lenger beskjed om døde dyr som har falt utfor en skrent langs veien. Dette høres lite fornuftig ut, men årsaken til at vi ikke lenger varsler er at vi blir beskyldt å ha kjørt på dyret, og skuterløyper skal stenges. Men erstatningen ved påkjørsel er god butikk.

Nordre Seiland er godkjent for å kunne ha opp mot 3000 dyr på sommerbeite. Men hvor mange dyr befinner seg her? Jeg registrerte i en offentlig rapport et tall på 470, men det kan ikke være riktig. 70 dyr er foret denne vinteren og cirka det samme antallet er spredt på øya. Kanskje det burde bli foretatt en offentlig og regulert telling.

Reinbeitedistriktet har heller ikke levert dyr til offentlige slakterier de siste 8 årene. Men dyr slaktes jo. Noe må man jo leve av.

Man har hørt, gjennom flere år, at myndighetene truer med døgnmulkt på grunn av ulovlig vinterbeite, tvangsslakting med mer. Men ingenting skjer fra myndighetenes side. Hvorfor ikke? Jeg vil ikke utdype videre synspunkter om dette.

Hvordan klarer så reinbeitedistriktet på Nordre Seiland å vri seg unna flytting? De bruker naturens lunefulle virkemidler. Flyttinga over til vinterbeite skal være unnagjort seinest 31. desember.

På Seiland registrer vi forsøk på reinsamling cirka 2–3 måneder før fristen og skuespillet er i gang. Problemer på grunn av dårlig vær, mye snø, men det vesentlige er at de fastboende river ned gjerder slik at reinen rømmer, og en ny samling må til. Dette tar tid for nå er dyra spredt over hele øya.

Så i januar er vinteren på sitt verste og «forsøk på samling foregår». Inntil Mattilsynet i februar sier at på grunn av dyrevelferden så er det ikke tilrådelig å flytte dyra, de skal jo snart tilbake på sommerbeite. Og sånn går livet.

Hvorfor er frist for flytting 31. desember? Det skjønner vi ikke noe av. Datoen må revurderes av myndigheten.

Vi ønsker at reinen flyttes til vinterbeite og har ingen interesse av å sabotere dette. Hvis det ble vist en annen holdning fra reinbeitedistriktet, kunne vi tenkt oss å bidra med reinsamling slik det var før. Folk på øya kan dette. Men etter at tidligere reineiere på grunn av samarbeidsvansker flyttet og den siste for 3 år siden rømte etter trusler, så vil vi ikke bidra. Truslene kan dokumenteres.

Kjære fylkesmann, Elisabeth Aspaker.

Vi vet at i alle fall at Reindriftsforvaltningen ligger under ditt ansvarsområde, og vi vet at de ikke gjør det de skal gjøre ifølge lovverket. Vi ber om svar på følgende:

Hva har Fylkesmannen i Troms og Finnmark tenkt å gjøre med den ulovlige virksomheten på Nordre Seiland?

Kommentarer til denne saken