Kvernmo og Figved i bitter strid: Påstand om ryktespredning og brudd på loven

Artikkelen er over 1 år gammel

Overfor reinbeitedistrikt 14 A garanterer Finnmark Rein høyere pris for reinkjøtt uansett hva konkurrenten Min Boazu betaler. Nå vurderer Karasjok-firmaet å klage Finnmark Rein inn for Konkurransetilsynet.