I ukesvis har Høyre kritisert regjeringen for det de kaller et skattesjokk i statsbudsjettet. Nå viser det seg at Høyre i all hovedsak er enige med regjeringen.

Realiteten er at regjeringen øker skattleggingen av vannkraft og vindkraft. I tillegg øker vi skattene for de som har best økonomi, og kutter skattene for de med lave og middelsinntekter.

Det gjør vi for å finansiere en styrking av beredskapen gjennom forsvaret, politiet og sivil beredskap, utjevning av forskjeller og sikring av tjenester nær folk. Vi vil heller ikke at statsbudsjettet skal gi økte priser og økt rente. Derfor holder vi igjen bruken av oljepenger.

Høyre hevder selv at de har lavere skatt enn regjeringen. Det stemmer ikke helt.

For Høyres måte å finansiere sitt alternative budsjett inneholder så mye kreativ budsjettering at skatteletten ikke er reell.

Et eksempel er at de finansierer budsjettet sitt med å selge eiendom, og legger til grunn priser som ikke er i nærheten av markedspris. Milliarder av kroner dekkesinn på måter som ikke hører virkeligheten til.

Noe annet er at de foretar uspesifiserte milliardkutt i offentlig sektor som politi, fengsler, utdanning og andre viktige samfunnsområder.

Om Høyres inndekning justeres til virkeligheten, og kronene som da forsvinner hentes inn gjennom skatt, så går Høyre inn for det de selv kaller skattesjokk.

Regjeringens budsjettforslag er ikke et sjokk. Det er et budsjett for å styre Norge trygt gjennom en urolig tid.

Vi tar grep for å bremse prisveksten og renteoppgangen, samtidig som vi sikrer utjevning mellom folk og en satsing på beredskap og trygghet.