Regjeringen svikter igjen Finnmark når de ikke iverksetter ilandføring på Veidnes. Naturressursene som skal gi grunnlag for bosetting, arbeidsplasser og vekst føres ut av landsdelen og skaper ingen ringvirkninger for kommuner og næringsliv.

Stortingsflertallet har vedtatt at ilandføringen skal skje på Veidnes, men regjeringen overkjører stortingsflertallet og viderefører sin sentraliseringspolitikk. Dette er uakseptabelt.

Regjeringen ble pålagt av Stortinget å «legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler».

Basen er kostnadsberegnet til 2–3 milliarder kroner, og ville gitt 30 til 50 arbeidsplasser på land. I tillegg arbeidsplasser knyttet til leverandørtjenester. Dette er investeringer som vil bidra til flere arbeidsplasser og økt aktivitet i Finnmark. Finnmark er lei av å være råstoffleverandør på fisk, mineraler og nu olje og gass uten at landsdelen få mulighet til verdiskaping på land.