Regjeringen om forlenget løypeåpning: – Veldig mange ønsker å beholde utmarka mest mulig fri for motorisert ferdsel

Klima- og miljødepartementet vil ikke forlenge scootersesongen i Finnmark etter årstidene, men påpeker at forbudet gjelder fra 5. mai til 30. juni.