Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen forsetter å gi til de rike og forsterker sentraliseringen

Artikkelen er over 2 år gammel

Gjentatte kutt i statlige arbeidsplasser fører ikke til mer effektivitet, men til dårligere tilbud og mer sentralisering. Dette bekymrer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommentarer til statsbudsjettet.

Mitt første inntrykk av nok et budsjett fra dagens regjering er;

Regjeringen forsetter å gi til de rike og forsterker sentraliseringen.
Nå forsvinner også de aller fleste skatteoppkrever kontorene.

Nok en gang vil ikke overføringene til kommunen fra staten engang dekke lønns- og prisstigningen. Det eneste vi hører fra dagens regjering ar at vi må slå sammen, effektivisere, redusere kostnadene, arbeide raskere og smartere. På landsbasis er det en vekst i kommunens frie inntekter på 2,2 %. Båtsfjord kommune får 1 %. Dette er et stort tankekors, da det er ute i kommunene velferden skapes.

Usosiale kutt fortsetter;
• Max pris barnehagene øker.
• Minste satsene for unge mottakere av arbeidsavklaringspenger reduseres kraftig. Det disse trenger er mer oppfølging ikke kutt.
• Fjerne støtten til tannregulering for barn.
• Fjerne støtten til barn som trenger briller.

Ansatte i fiskeindustrien vil bli rammet hardt, da regjering vil redusere maksimal perioden for hvor lenge permitterte i fiskeindustrien kan motta dagpenger. Dagens regel er at fiskeindustriarbeideren kan motta dagpenger i 52 uker i en periode på 18 måneder, dette vil dagens regjering redusere til 26 uker. Den viktigste fornybare næringen vi har fortjener ikke dette. Helårige arbeidsplasser er det vi alle ønsker, men vi vet at deler av fiskeindustrien preges av at råstofftilgangen kan variere og være uforutsigbar. Da må vi ha ordninger som fungerer både for ansatte og bedriftene, blant annet for å beholde kompetansen i bedriftene.

I sju budsjetter har regjeringen kuttet mye i skattene til de som har mest fra før, mens de som har minst enten opplever usosiale kutt eller reduserte velferdstilbud.
De strammer til skruen i sykehusene enda mer, og legger opp til enda lavere vekst i pasientbehandling enn i fjor. Det reflekterer ikke det reelt økte behovet for helsetjenester i befolkningen.
Gjentatte kutt i statlige arbeidsplasser fører ikke til mer effektivitet, men til dårligere tilbud og mer sentralisering.
Dette bekymrer.

Kommentarer til denne saken