Regjeringen er opptatt av landbruk over hele landet

IKKE REGJERINGENS POLITIKK: Nedskaleringen av melk handler ikke om effekter av denne regjeringens landbrukspolitikk, skriver statssekretær Widar Skogan.

IKKE REGJERINGENS POLITIKK: Nedskaleringen av melk handler ikke om effekter av denne regjeringens landbrukspolitikk, skriver statssekretær Widar Skogan. Foto:

Av
DEL

MeningerI et leserinnlegg hos iFinnmark 13. februar skriver Karin Eriksen (Sp) og Bjørn Inge Mo (Ap) at Tines vurderinger av meieristruktur og dagens import av landbruksvarer er nok et bevis på at regjeringens landbrukspolitikk ikke fungerer, og at selvforsyningen er truet. Dette er ikke riktig, og premissene som legges til grunn for innlegget er dels misvisende og dels feil.

Landbruk over hele landet er svært viktig for regjeringen. Vi vil fortsette å styrke virkemidlene for den geografiske arbeidsdelingen, slik at arealer til korn og grønnsaker opprettholdes mens tyngden av de grasbaserte produksjonene blir liggende i distriktene. De siste årene har regjeringen særlig prioritert distriktsjordbruket og små- og mellomstore bruk.

Nedskaleringen av melk handler ikke om effekter av denne regjeringens landbrukspolitikk. Et flertall på Stortinget vedtok at Norge skulle følge opp WTO-avtalen fra Nairobi i 2015, som innebærer at Jarlsbergosten som eksporteres til utlandet fra 1. juni 2020 ikke kan subsidieres. I den ekstraordinære oppkjøpsrunden av melkekvoter som nå gjennomføres, skal regionenes andel av melkekvoten videreføres. Det betyr at melkeproduksjon i Rogaland reduseres med 7 mill liter mens tilsvarende tall for Finnmark er 0,5 mill liter

Jeg kan berolige Eriksen og Mo med at vi har en selvforsyningsgrad for kjøtt, drikkemelk og ost på henholdsvis 92 prosent, 100 prosent og 85 prosent i Norge. Selvforsyningsgraden er ikke truet. Norge utnytter handlingsrommet i importvernet gjennom prosenttoll på melk og ost, men det er også en stor import utover kvote og til full toll. Sterk konkurranse fra import er utfordrende for norsk meierisektor og gjør det derfor nødvendig å holde kostnadsnivået nede.

Det er heller ikke slik at mengden lokalprodusert mat går ned. Under denne regjeringen er lokalmatproduksjon økt til over 11 milliarder kroner.

Hverken denne eller forrige regjering drev en politikk for nedbygging av norsk jordbruk. Det ser vi blant annet gjennom at overproduksjon er et problem i noen sektorer. Produksjons­viljen er meget stor med de rammevilkårene som er lagt.

Denne regjeringen har jobbet målrettet for å øke norsk matproduksjon basert på norske fôrråvarer. Dette har vi lyktes med. Da Senterpartiet hadde landbruksministeren i 2013 var importen av sau- og lam 3 200 tonn, mens den i dag er om lag 700 tonn. For storfekjøtt er importen redusert fra 13 900 tonn i 2013 til 10 000 tonn i dag. Det er rett og slett feil at importen av kjøtt har økt under denne regjeringen – den har gått ned.

Jeg kan berolige fylkesrådsmedlemmene Mo og Eriksen med at denne regjeringen har et minst like høyt fokus på å opprettholde landbruk i alle regioner, inkludert Troms og Finnmark, som tidligere regjeringer har hatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags