Troms brøt forhandlingene: Takket for seg og gikk

Forhandlingsmøtet mellom Finnmark og Troms fylke endte med brudd, fastslår fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

Forhandlingsmøtet mellom Finnmark og Troms fylke endte med brudd, fastslår fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap). Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sender saken til departementet.

DEL

Se video nederst i artikkelen.

Etter at forhandlingsmøtet mellom Troms og Finnmark ble satt etter gruppemøter klokken 10:30 fredag, fortalte forhandlingsleder Willy Ørnebakk fra Troms at han nå vil takke for seg.

Til iFinnmark sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik at det var overraskende at forhandlingsdelegasjonen fra Troms reiste seg og gikk fra bordet.

– Jeg skjønner jo at det er vanskelig å forhandle når de går ut med et så tydelig ultimatum, sier hun.

Delegasjonen fra Troms har vært fast bestemte på at den administrative ledelsen skal være i Tromsø.

Finnmarks forhandlingsutvalg har på sin side ment at det er naturlig at Troms har det politiske ledelsen, mens Vadsø har den administrative ledelsen.

– Vi har tilbydd dem formannskapsmodellen, fylkesvara og ledelse i tre hovedutvalg, mot at det administrative hovedsetet er i Finnmark, sier Vassvik.

Klart standpunkt

Til iFinnmark sier forhandlingsleder Ørnebakk fra Troms:

– Vi har presentert et helt klart standpunkt om at vi må se til de hva andre tvangssammenslåtte fylkene har gjort og legge administrativ ledelse av fylkeskommunen til det ene fylket og fylkesmannens administrasjonen til den det andre fylket. Finnmark er ikke villig til å fire på det i det hele tatt. Finnmark vil ha begge delene her i Vadsø. Det kan ikke være det som gagner den nye regionen. Dette blir helt umulig å gå for, skal man se det fra vårt ståsted.

Og fortsetter:

– Vi har vært tydelig på at det er helt urimelig å forlange at begge embetene skal ledes fra den ene delen av hele den nye regionen, med sitt bosetningsmønster og store avstander. Vi er opptatt av hvordan de andre samfunnsaktørene skal samhandle. Det er avgjørende at vi klarer å trekke på kompetansen som finnes, enten den er i Tromsø, Harstad, Kirkenes eller Alta, og ikke bare i Vadsø. Vi å samhandle med alle miljøene, og det er jeg overbevist om at vi klarer fra Tromsø.  

Forhandlingsmøte Finnmark Troms fylke

Forhandlingsmøte Finnmark Troms fylke Foto:

Ørnebakk skal nå ta med seg resultatet av dagens forhandlinger til fylkestinget i Troms.

– Det står i vedtaket at ved brudd skal saken sendes til departementet for avgjørelse. Jeg vil likevel ta en runde med gruppeledere så fort som mulig. Og forsøke å sondere terrenget om hva vi skal gjøre videre, sier Willy Ørnebakk.

Enighet fra start

Ragnhild Vassvik understreker at det fra starten av forhandlingene torsdag, var enighet om å gjøre en felles henvendelse til kommunaldepartementet.

– Så får vi høre hvem kommunalministeren setter oss til å møte. Og om de da vil foreslå mekling, eller om de vil ta avgjørelser utover det, sier hun og fortsetter:

– Poenget er å synliggjøre for departementet hva som er tilbudene fra begge partene, og å få noen synspunkter på det, samt å argumentere for tilbudene som har kommet.

Vassvik sier at alle er skjønt enige om at administrasjonssjefen er viktig for begge parter.

– Det var synd at det gikk til brudd og at det ikke ble mer forhandlinger. Vi ville nå diskutere fellesnemnd som nytt tema, men så langt kom vi ikke, sier Vassvik.

Finnmark fylkeskommunes utgangspunkt før forhandlingsmøtet var at man skulle be kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om et felles møte dersom det ikke ble fremdrift i forhandlingene. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik vil nå ta initiativ overfor Troms fylkeskommune for å få til et slikt møte.

SE VIDEO: Her skjer bruddet

Artikkeltags