Regionrådet ønsker å opprette en hotline for bedrifter i Øst-Finnmark

Øst-Finnmark Regionråd går sammen med næringshagene og fylket for å forsøke å hjelpe de minste bedriftene i regionen som sliter. Resultatet kan bli en hotline som kan lose småbedriftene dit de trenger for å få hjelp til å overleve.