Gå til sidens hovedinnhold

Reformer for et bedre samfunn

Finnmarksdebatten

Reformer er viktige for å komme fremtiden i møte, og løse dagens og morgendagens utfordringer på en mer hensiktsmessig og bedre måte enn før. Fordi samfunnet vi lever i ikke står stille, men stadig er i forandring. Venstre har stått i bresjen for 3 viktige reformer.

Regionreformen er viktig fordi den flytter makt fra staten til fylkene og fra Statsforvalteren til folkevalgte nærmere folk. Hadde enda vår politiske ledelse i fylket, med Senterpartiet, Ap og SV gått inn for å ta imot dette ansvaret og makten, så kunne Troms og Finnmark vært på et bedre spor enn vi er i dag med dagens ledelse. Å lede med mål om å mislykkes kan aldri gi gode resultater. Venstre mener det styrker utvikling, næringsliv og samfunnsliv å stå sammen i Troms og Finnmark.

Domstolsreformen er viktig fordi loven skal være lik for alle. Det handler om å sikre rettssikkerhet for alle innbyggere, uansett bosted, sosiale forhold eller språk. Lover og regler har blitt mer og mer spesialisert, og det er derfor viktig for å sikre likebehandling at domstolene innehar en bredde i sin kompetanse på alle slags lovverk. Når nå Finnmark skal få egne steder for saker i lagmannsretten, er det helt riktig å legge disse sakene til Alta tingrett og til Tana tingrett for å sikre at de det gjelder skal bli dømt av sine likemenn, og at samisk språk og kultur blir ivaretatt.

Politireformen er viktig fordi den har bidratt til å oppklare feks. grove lovbrudd som de enkelte lensmannskontorene tidligere ikke hadde folk nok eller kompetanse alene til å løse. Nå er langt flere overgrepssaker og voldssaker i familier oppdaget og løst – og det alene synes jeg er en grunn til å støtte opp under reformen! Ventetiden både i voldssaker og sedelighetssaker er gått betraktelig ned, og politiet løser langt flere saker enn før. Jeg må si jeg mener det er en riktig prioritering av politimesteren i Finnmark å sette inn en innsats for å berge barn som blir utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner. Styrking av politi som patruljerer i gatene får komme i neste omgang – og det vil det bli.

Så tilslutt. Historien er at det er Venstre sin fortjeneste at Finnmark idag er eget politidistrikt – mye takket være tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V). Det at vi fikk beholde Finnmark som eget politidistrikt var viktig for sikkerhet og beredskap og førte til at vi fikk beholde og samlokalisert nødsentralen for politi, brann, helse og Forsvaret i Kirkenes.

Kommentarer til denne saken