Høringsfristen for Kraftskatteutvalgets innstilling, ledet av Sanderud, NOU 2019:16 gikk ut 1. januar 2020. Utvalgets mandat var å komme med forslag som skulle gi mer kraftproduksjon. Utvalget løste dette mandatet ved å foreslå at det er staten som skal motta fire milliarder kroner i kraftinntekter som i dag går til vertskommuner og fylker med vannkraftproduksjon.

Årlige tap for finnmarkskommuner med vannkraftproduksjon vil for Sør-Varanger være 9.5 millioner kroner, Porsanger 770.000,-, Kvalsund/Hammerfest 4. mill, Alta 8,8 mill og lille Lebesby 5,5 mill. Dette er grove sjablonger. Man vil altså bryte den historiske forpliktelsen mellom Stortinget og vertskommunene med avgivelse av naturområder da vannkraftproduksjon startet for over 100 år siden.

Av totalt 327 høringssvar var 316, eller 97 %, negative til utvalgets forslag. En så omfattende og samstemt kritikk mot utvalgsinnstillingen både fra næringsliv, fagbevegelse og kommunesektor bør lyttes til før avgjørelse skal tas på Stortinget. Utvalgets forslag vil ikke føre til at ønskede samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer blir gjennomført, noe som igjen vil svekke grunnlaget for produksjon av mer fornybar energi.

Organisasjoner som LO Norge, Fagforbundet, El og IT Forbundet, NHO, Energi Norge, Statkraft, Norsk Industri, Distriktsenergi, Småkraftforeninga, KS, KS Bedrift, vannkraftkommunene (LVK), Naturressurskommunene, Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), vindkraftkommunene (LNVK), Industrikommunene, Kraftfylka og Norges Bondelag er blant de som tar avstand fra utvalgets forslag.

Når et samstemt næringsliv, en samstemt fagbevegelse og en samstemt kommunesektor forkaster utvalgets forslag fordi de ikke vil føre til at ønskede samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer blir gjennomført, forventer vi en snarlig avklaring av regjeringens syn. Denne reformen raserer vertskommunene ved tap av kraftinntektene. Men den er også farlig for distriktene i hele Norge. For Vi forventer at Stortinget sier klart og utvetydig nei til disse forslagene.