Finnmark fylkeskommune, som eier merkevaren Snelandia og er ansvarlig for det meste av kollektivtilbudet i fylket, annonserte endringen i en pressemelding tirsdag.

Fylkespolitikerne innførte ombordtillegg på ferge og buss, etter samme modell som på hurtigbåt de siste årene. Dette er også vanlig ellers i landet.

LES OGSÅ: Fergeprisen ble nær doblet - Oddmund og Erik føler seg utsatt for prisovergep, og har gått til politiet

– Ikke reelt valg

Ombordtillegget er ikke en del av taksten, men et gebyr for å løse billett om bord. Dette gebyret skal man kunne unngå man ved å kjøpe elektronisk billett

– Kritikken som har kommet siste tiden har spesielt vært rettet mot ombordtillegg knyttet til billettering ved bruk av verdikort. Verdikortløsningen er foreløpig ikke klar for kjøp gjennom mobillett, og det kan derfor oppleves urettferdig å måtte betale ombordtillegg, så lenge man ikke har noe reelt valg med forhåndskjøpt billett, skriver fylkeskommunen i pressemeldingen.

Ombordtillegg på Snelandias ruter ved kjøp av og betaling med verdikort opphører derfor umiddelbart. Ordningen gjeninnføres ved kjøp av verdikort om bord når produktet er tilgjengelig på mobil. Endringene anslås ifølge FFK implementert i løpet av denne uken.

LES OGSÅ: Justerer ned bybusstakstene: – Vi har gjort feil

– Kan virke drastisk

Takstøkningen fra 2018 til 2019 på de billettprodukter fylkestinget har vedtatt på transport med ferje er på 12,7 prosent, og for buss 15 prosent. I tillegg valgte fylkestinget å legge inn økning på enkelte spesialprodukter. Bysonetakst på buss ble for eksempel økt fra 25 til 40 kroner.

Arbeiderpartiet og SV har siden blitt enige om å se på bybusstaksten en gang til.

Fylkestinget vedtok i budsjettet for 2019 innsparinger på samferdselssiden som skulle tas gjennom en kombinasjon av økte priser og kutt i bussrutetilbudet.

Krav om innsparinger kommer som en følge av en kostnadsøkning på kollektivtjenestene i 2018 på 13,4 prosent, noe som var vesentlig høyere enn forventet.

– Økningen i prisene fra 2018 til 2019 kan isolert sett virke drastisk, men dette er samtidig den første reelle prisøkningen foretatt de siste årene, og den gir priser på nivå med flere fylker i landet, skriver FFK i pressemeldingen.