– Planen er å stasjonere «Peter Henry von Koss» i Mehamn etter endt oppdrag med båtflyktninger i Middelhavet. Men til det trenger vi ti millioner i året i driftsmidler, forteller leder Rune Wedding for Redningsselskapet i Finnmark.

Stort behov for ei ekstra redningsskøyte i Finnmark gjorde at Redningsselskapet søkte om ti millioner utover ordinær bevilgning, men statsbudsjettet kom uten disse pengene. Heller ikke den ordinære bevilgningen var spesielt hyggelig. Foreslått støtte er den samme som i 2016 og 2017. Regjeringen har frosset bevilgningen på 2016-nivå.

Møter transportkomiteen

I håp om å få de ti millionene inn på statsbudsjettet for 2018, har Redningsselskapet møte med transportkomiteen på Stortinget i dag (tirsdag). Der kan de vise til full støtte fra de politiske partiene i Finnmark. Det samme med fiskere på Nordkyn, området som i dag er uten redningsskøyte.

I dag har Redningsselskapet tre båter i Finnmark. De er stasjonert i Båtsfjord, Havøysund og Sørvær. Dessuten har de en frivillig skøyte i Alta.

Rune Wedding viser til at det fra Havøysund til Båtsfjord er et gigantisk havområde. Strekningen er 125 nautiske mil, noe som betyr gangtid på 5-6 timer for skøytene deres.

– Beredskapsmessig er dette langt fra godt nok. I praksis har dette ført til at fiskebåter fra Nordkyn-området driver med utstrakt kollegaberging. Det er selvsagt prisverdig, men innebærer en betydelig risiko på grunn av manglende utstyr og ikke fullgod kompetanse, sier Wedding.

Blir lagt i opplag

En annen årsak til at det er nødvendig med nok et fartøy i drift, er at det stadig er noen av skøytene som er ute av drift på grunn av vedlikehold. I dag er dette tilfelle med to i Troms.

– Med ei skøyte til får vi langt bedre mulighet til å rokkere i slike tilfeller. Hvis vi ikke får støtten vi har søkt om, legges «Peter Henry von Koss» i opplag og blir kun brukt når andre skøyter er ute av drift, sier Wedding.

Han opplyser at de har bred politisk støtte lokalt i Finnmark. Arbeiderpartiet på Stortinget har signalisert støtte. Nå håper man at KrF og Venstre vil gjøre det samme.

Støttes av Finnmark KrF

Leder Svein Iversen i Finnmark KrF sier at de har spilt dette inn som et prioritert ønske overfor KrF-benken på Stortinget.

– Vi er veldig positive til at det kommer en båt til. Søknaden fra Redningsselskapet er velbegrunnet. Det handler om et stort og værhardt kystområde der det i dag er et beredskapsmessig tomrom, sier Iversen.

Han påpeker at det er viktig at Redningsselskapet søker etter tilleggsoppgaver for skøytene sine, for på den måten å styrke inntektsgrunnlaget.

Finnmark Venstre: – Vel anvendte penger

Leder Leif Wasskog i Finnmark Venstre er helt på linje med Iversen.

– Det er lett å se behovet for ei redningsskøyte til i Finnmark. Redningsselskapet har mål om responstid på én time, men det har de ikke mulighet til å klare for store deler av kysten midt i fylket, sier Wasskog.

Finnmark Venstre vil derfor be partikollegene på Stortinget om å støtte Redningsselskapet med ti millioner i året.

– Samfunnsmessig vil dette være vel anvendte penger i ei tid med økende båttrafikk. Redningsskøytene kan også brukes i annen beredskap enn overfor fiskeflåten og fritidsbåter, sier Wasskog.