Redningsselskapet må styrke beredskapen i den østlige delen av Øst-Finnmark!

BEREDSKAP: Havnesjef Ingolf Eriksen mener en redningsskøyte i Vardø vil halvere responstiden for fiskefartøy som trenger assistanse i hele Varangerfjorden.

BEREDSKAP: Havnesjef Ingolf Eriksen mener en redningsskøyte i Vardø vil halvere responstiden for fiskefartøy som trenger assistanse i hele Varangerfjorden. Foto:

Av
DEL

MeningerUtenfor Vardø har det siste halv året vært flere hendelser på sjøen av forlis og skip som har trengt assistanse. I to av tilfellene var det bare flaks at det ikke gikk liv. Nærmeste redningsskøyte ligger i Båtsfjord og neste i Mehamn, og i alle tilfellene ble ikke redningsskøyten sendt østover fordi det hadde ingen hensikt. Det ville ta ca. 3 timer å nå frem, og da hadde assistanse lokalt berget mannskapet som lå i sjøen. I det siste tilfellet for en uke siden ble et fiskebåt liggende og drifte ca. 14 nm øst av Vardø i mange timer før en annen fiskebåt kom å slepte den til land. Da var nærmeste redningsskøyte som kunne rykke ut i Havøysund.

Med bakgrunn i at nærmeste redningsskøyte ligger i Båtsfjord har Vardø havn KF. i de siste år siden redningsskøyta ikke lenger hadde fast stasjon i Vardø, foretatt mange slepeoppdrag av mindre fiskefartøy som har trengt assistanse. Dette er slep som ikke blir registrert i Redningsselskapet og dermed får vi en feil statistikk for vårt område mht. oppdrag, noe som da slår uheldig ut når vi sammenlignes med andre områder.

Vardø og Varangeren har hatt en stor økning av antall nye fiskefartøy de senere år, dette gjør at behovet for assistanse blir større i dette området fremover.

Beredskapen er i dag ikke på noen måte er tilfredsstillende for fiskeflåten i første rekke i den østlige delen av Øst-Finnmark. Strekningen Båtsfjord – Kirkenes er den lengste strekning som ikke har dekning langs kysten av Norge og dermed har den lengste responstiden.

Det å plassere en større redningsskøyte i Vardø vil gi en meget god dekning for hele Øst-Finnmark. Når vi vet at Vardø og området rundt har mye dårlig vær og mye bølger, samtidig som fiskefeltene ligger nært land, er det viktig med liten responstid når det trengs assistanse.

På høsten og vinteren er det mange fiskefartøy som drifter på bankene med line. Ved behov for assistanse vil det være nødvendig med en større redningsskøyte. Har den stasjon i Vardø vil den komme raskt til unnsetning fra russegrensen og vestover til Båtsfjord. I mange tilfeller vil det ikke ta noe lengre tid enn om redningsskøyta lå i Båtsfjord og skulle assistere fartøy som fisker fra Båtsfjord på bankene nord for Vardø.

En redningsskøyte i Vardø vil halvere responstiden for fiskefartøy som trenger assistanse i hele Varangerfjorden.

Norge har avtaler med Russland om redning og oljevernberedskap i våre grenseområder til sjøs. Skal vi kunne bistå hverandre i denne sammenhengen er det særdeles viktig at vi har plassert en redningsskøyte på den plassen som ligger nærmest vår felles grense i sjøen i Øst-Finnmark. Dette er viktig både med hensyn til responstid, troverdighet og å vise tilstedeværelse. Redningsskøyte i Båtsfjord har i den senere tid hatt 2 oppdrag med å hente slep fra Russland, som kommer med russisk slepebåt til grensen i sjøen og overtas av redningsskøyten som sleper den videre til en norsk havn. Dette viser tydelig at plassering av redningsskøyta i Vardø, også i denne sammenheng er mest hensiktsmessig.

Seilaser av større olje- og gasstankere vil øke kraftig i årene som kommer. Når de passerer øst av Vardø er de nærmest land, når de kommer lenger vest er de lengre fra land i seilingsledene. Tidligere hadde vi en taubåtassistanse som lå mye i Øst-Finnmark, denne er ikke lengre like permanent og det er derfor viktig at en større redningsskøyte raskt kan rykke ut, dersom det skulle oppstå en farlig situasjon for tankerne og andre større fartøy som trafikkerer i vårt område.

Det er viktig nå at Redningsselskapet snarest stasjonerer en større redningsskøyte i Vardø på kort sikt, ved å foreta omplassering innenfor eksisterende flåte og på lang sikt får bygd en ny redningsskøyte som plasseres i Øst-Finnmark slik at det blir 3 fartøy som dekker strekningen Mehamn- Kirkenes. Da vil også Øst-Finnmark ha en responstid som er lik dert resten av kysten har.

Kommunen og havna vil gjøre sitt ytterste for at redningsskøyta og mannskap skal få det de har behov for både med hensyn til en rolig og god liggeplass og andre fasiliteter som trengs i Vardø havn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags