Reagerer på behandlingen av kvener: – Begynner å venne oss til å bli oversett og glemt

Tana Kvenforening har klaget inn saksbehandlingen i kommunen til Fylkesmannen. Nå som Fylkesmannen har sagt nei til å behandle saken, går foreningen videre til Kulturdepartementet og Sannhetskommisjonen. Kvenene føler seg overkjørt av kommunen.