Raser mot de store båtene: – Det er som om du skulle renn inn på fødeavdelingen og røkket tel deg unger!

Vardø-fiskerne Svein Harald Holmen og Stig Tore Solstad er sterkt kritisk til snurrevadsflåtens båter over 21 meter som nå fisker helt inne i fjæresteinene i Varangerfjorden. Kystfiskarlaget vil fjerne dispensasjon for havgående fartøy til å fiske innenfor grunnlinjen nord for 62 grader.