I alt 21.000 personer fra Troms- og Finnmark har svart på spørsmål om levekår, språk, kultur og helse, ifølge NRK.

Resultatene viser blant annet at en av tre samer har opplevd diskriminering de siste to årene. De fleste oppgir at de er diskriminert på grunn av sin samiske bakgrunn.

– Dette er nedslående. Fortsatt tror man at noen er bedre enn andre. Vi må jobbe enda hardere mot slike holdninger, sier faglig leder Ann Ragnhild Broderstad ved Senter for samisk helseforskning.

Rapporten er laget av Senter for samisk helseforskning på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune.