– Råkjørte på gangveien og nektet å stoppe

– Stoppet ikke for politiet.