(Kirkenes By)

En mannlig bilfører i 20-årene ble i en gjennomsnittsmåling målt til 99 km/t i skiltet 70-sone på Sandnes i Sør-Varanger kommune torsdag.

Det forelå bruksforbud på bilen og den ble avskiltet på stedet.

Samme dag ble også en annen bilfører ilagt straff etter kontroll mellom Sandnes og Hesseng. Vedkommende ble målt til 84 km/t i skiltet 70 km sone, og må bla opp til statskassa.