Ragnhild og sju andre har søkt denne lederjobben

Finnmarks forrige fylkesordfører er blant søkerne.