Da det i kommunen ble kjent at stillingen som tannlege i Havøysund ikke skulle lyses ut, men erstattes av en ambulerende tjeneste, reagerte vi i Måsøy Arbeiderparti umiddelbart, og har siden da jobbet opp mot våre fylkespolitikerne.
Vi kan absolutt ikke godta en slik behandling av våre innbyggere, selv om argumenter som «lite brukt tilbud» og «lite kundegrunnlag» ble brukt for å kunne fjerne stillingen.
Sittende ordfører fra SP ble sitert på følgede av iFinnmark:

«Ordføreren i Måsøy kommune, Reidun Helene Mortensen (Sp), forteller at hun ikke vet nok om saken for å uttale seg, samt at det ikke er kommunen som direkte står for en eventuell utlysning.
– Det er Finnmark Fylkeskommune som styrer med dette, men vi har jo selvfølgelig et ønske om å ha tannlege tilgjengelig her i Måsøy. Vi forstår om det et utfordrende i lyset av at vi ikke er så mange innbyggere her, men det er spesielt viktig for de unge å ha et tilbud her, forteller hun.»

Dette mener vi i Måsøy AP er en puslete og tannløs tilnærming, nesten skremmende, all den tid Måsøy SP sier at de skal «sikre gode helse- og omsorgstjenester for alle».

Det er gledelig for oss i Måsøy AP at vi også har arbeidsomme fylkespolitikere som drar lasset sammen med oss, og vi har på denne måten fått stoppet dette.
Stillingen som offentlig tannlege i Måsøy blir lyst ut!
Æres den som æres bør!

Godt valg!