Psykolog: – For barn preget av omsorgssvikt er det belastende å ikke kunne gå på skole eller barnehage

Psykolog Cecilie van der Meer mener samfunnet har en utfordring med å ta vare på barn som sliter i hjemmet, mens kommuneoverlege Aud Marie Tandberg mener koronakrisen kan gi økte tilfeller av mennesker med psykisk lidelser.