Professor om at Christian-saken ble henlagt: – Det hadde man neppe funnet tilstrekkelig i en annen straffesak

Heidi Mauno Sletten fant sønnen sin død etter å ha vært satt på glattcelle uten grunn. Spesialenheten for politisaker henla saken. Ifølge TV 2 førte kun fire prosent av sakene spesialenheten behandlet, til en reaksjon, i 2018.