Det er forbausende få som taler barnas sak i saken om skole- og barnehagebygg i Båtsfjord. Debatten både i kommunestyret nå i mars og i sosiale medier bærer preg av manglende kunnskap og respekt for utfordringene barn og ansatte i oppvekstsektoren står i hver dag.

Nordskogen skole har i lang tid hatt store utfordringer med vannlekkasjer, inneklima og dårlige sanitære forhold for elevene. Eksempelvis er det feil på kloakken og toalettene stinker ofte av avføring og urin. Unger gruer seg til å gå på do i kjelleren, og flere velger å holde seg en hel dag og venter til de kommer hjem for å gå på do. Dette går utover konsentrasjon og trivsel på skolen. Avviksmeldinger sendes og svaret vi får er at det snart kommer et nytt skolebygg.

I 2009 nedsatte Båtsfjord kommunestyre en tverrfaglig arbeidsgruppe som skulle arbeide fram et forprosjekt for et felles skolebygg for grunnskolen. Det hadde da over flere år blitt meldt inn betydelige avvik, blant annet ved Nordskogen skole. Prosjektet i 2009 ble nedstemt med begrunnelsen at det ble for dyrt. Fram til i dag har kun mindre oppgraderinger blitt gjort for å lukke de minste avvikene fra arbeidstilsynet (ansatte) og miljørettet helsevern (elevene). Større avvik er satt på vent med lovnad om nytt skolebygg. 10 år har gått. Atter en gang er skoleprosjektet nedstemt. Kort oppsummert har i perioden fra 2009, 3 kommunestyrer, 4 rådmenn og 5 rektorer avholdt møter, gjennomført utredninger og lagt planer i hundrevis av timer og millioner av kroner er brukt og ingenting har blitt bedre verken for elever eller ansatte.

Jeg tør påstå at dersom det hadde vært på noen av helseinstitusjonene våre at brukerne ble behandlet på denne måten hadde det blitt ramaskrik og kraftige reaksjoner både fra familie og politikere. Men så lenge det «kun» er barn er det ingen grenser for hva vi aksepterer?

Jeg roper herved et varsku på vegne av barna i Båtsfjord som vokser opp med barnehage og skole uegnet for drift. Strikken er dratt for langt!