Statsråden informerer om håndteringen av koronasituasjonen torsdag 26. mars klokken 16.