Regjeringen foreslår flere endringer for Posten

En lastebil fra posten.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

En lastebil fra posten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Regjeringen legger frem forslag om flere tiltak for å møte utviklingen med fallende brevvolumer. Nå er det opp til Stortinget å godkjenne blant annet en sammenslåing av A- og B-post.

Posten Norge har overfor Samferdselsdepartementet foreslått å slå sammen A- og B-post. I sektormeldingen "Postsektoren i endring" som Regjeringen har lagt frem for Stortinget i dag, legges det opp til én brevstrøm med to dagers fremsendingstid – trolig fra 2017.

- Vi har over mange år tilpasset oss stadig raskere utvikling og endrede kundebehov.  Et neste steg vil være å legge om brevdistribusjonen og jeg er tilfreds med at Regjeringen støtter oss i denne vurderingen. Samtidig er jeg skuffet over at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke dekker merkostnadene Posten har ved å opprettholde dagens ordning med to brevstrømmer i 2016, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Regjeringen har ikke tidfestet omleggingen, men foreslår at det skal skje så raskt som mulig. Posten Norge trenger rundt ett år på å forberede omleggingen til én brevstrøm. I revidert nasjonalbudsjett som også kom i dag, er det ikke satt av penger for å dekke opp for Postens lønnsomhetstap ved dagens krav til to brevstrømmer.

I sektormeldingen beskriver Regjeringen flere tiltak utover å slå sammen A- og B-post:
Brevmengden i Norge er halvert siden 1999, som var det året vi sendte flest brev her i landet. Fallet i brevvolumene tiltar i styrke og årsaken er digitaliseringen av samfunnet. 

Artikkeltags