– Det er en heksejakt mot Knut Roger Hanssen som ikke ligner grisen!

HEKSEJAKT: Bjørnar Pedersen, kasserer i Porsanger båtforening, mener foreningens leder, eksordfører Knut Roger Hanssen, utsettes for en regelrett heksejakt.

HEKSEJAKT: Bjørnar Pedersen, kasserer i Porsanger båtforening, mener foreningens leder, eksordfører Knut Roger Hanssen, utsettes for en regelrett heksejakt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Porsanger båtforening risikerer tvangsmulkt fra Porsanger kommune for å ha dumpet masser i fjorden. Båtforeningens talsmann skyter mot media, og mener det reglerett er en heksejakt mot foreningas leder, tidligere Høyre-ordfører Knut Roger Hanssen.

DEL

– Jeg synes det er forkastelig fra media og enkelte journalister at de forsøker å sverte personen Knut Roger Hanssen hele tiden. Det er en heksejakt mot Knut Roger Hanssen, som ikke ligner grisen! Og det må du gjerne sitere meg på.

Utbruddet kommer fra Bjørnar Pedersen i Lakselv. Han er kasserer i Porsanger båtforening. Vi har opprinnelig tatt kontakt med foreningens leder, Knut Roger Hanssen, etter at foreningen har fått varsel fra Porsanger kommune om at de kan risikere tvangsmulkt for et tiltak de har satt i gang i Hamnbukt utenfor Lakselv.

Hevder heksejakt pågår

Knut Roger Hanssen henviser oss videre til Bjørnar Pedersen, som talsmann i saken for båtforeningen. Og det er da Pedersen får bunntenning og kommer med påstander om heksejakt mot foreningens leder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Og det Pedersen konkret sikter til, er førstesiden til avisa Ságat fra 30. november i fjor. «Hanssen bygger vei, eller er det en molo?» lyser det i feite, gule bokstaver fra avisens førsteside.

Inne i avisen har man en sak der det skrives at en entreprenør fyller masser ut i havet. Avisa har snakket med entreprenøren, som sier at han er i ferd med å anlegge en molo for båtforeningen. Knut Roger Hansen avviste imidlertid at det er en molo som er lagt ut i havet:

– Nei, dette er ingen molo. Det er bare ferdigstilling av et arbeid som foreningen tidligere har startet, for å få utbedret veien i området, sa Hanssen til avisa.

Fikk gigantbot

(Saken fortsetter under bildet)

I VINDEN: Tidligere ordfører Knut Roger Hanssen (H), nå leder for Porsanger båtforening, er igjen i vinden.

I VINDEN: Tidligere ordfører Knut Roger Hanssen (H), nå leder for Porsanger båtforening, er igjen i vinden. Foto:

Bjørnar Pedersen mener oppslaget er spekulativt. Og vil at folk skal dra en direkte parallell til da Knut Roger Hanssen, som Høyre-ordfører i Porsanger, fikk en bot på 100.000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven og vannressursloven.

Dette var begrunnelsen fra politiet for å tildele ham gigantboten:

«Høsten 2012 sørget Hanssen for at det ble bygget en vei langs Brennelva i Porsanger kommune. Det ble benyttet en maskin fra en lokal entreprenør, og det ble planert en enkel farbar vei i ca. 4,6 km lengde. Langs elva ble kantvegetasjonen fjernet på minst 4 plasser ved at det lagt fyllinger ut i selve elveløpet. Det er utført grøfting, planering, flytting av masser og fjerning av bergknauser.

Dette tiltaket er ikke saksbehandlet i kommunen etter plan- og bygningsloven, og er følgelig heller ikke sendt på høring til relevante fagetater.

Det er i skjerpende retning vektlagt Hanssens rolle som ordfører, og den totale mangel på forvaltningsmessig behandling av tiltaket. Det er videre vektlagt at det dreier seg om et betydelig naturinngrep, som anses som en vesentlig overtredelse av loven. Videre kommer at tiltaket har skadet det naturlige elveløpet til dels betydelig. Brennelva har status som et vernet vassdrag.»

Svertes igjen og igjen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

– Det Hanssen nå heller burde få ros for, er at han gjør en samfunnsnyttig innsats som leder for båtforeningen. Han jobber på dugnad for fellesskapet. Da blir det helt feil at denne gamle saken blir brukt mot ham, sier Bjørnar Pedersen.

– Arbeidene for båtforeningen i Hamnbukt har ingenting med hva Hanssen gjorde i tiden han var ordfører. Og det blir feil å koble dette opp mot det som skjedde ved Brennelva. Hanssen har sine politiske motstandere, og det er greit nok. Men det er svakt av media, at de lar seg bruke til å sverte privatpersonen Knut Roger Hanssen igjen, og igjen, sier Bjørnar Pedersen.

– Har tatt seg til rette og prøver å bortforklare

For den 8. desember har Ságat nok en sak om det som har skjedd i Hamnbukt. Da er det den tidligere lederen i båtforeningen, Hans Richard Hansen, som slipper til i spaltene med ramsalt kritikk mot Knut Roger Hanssen:

– Han arbeider etter prinsippet om at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse. Han har tatt seg til rette og prøver å bortforklare det. Det er bare bullshit. Men det er han i et nøtteskall, er attesten Hans Richard Hansen gir Knut Roger Hanssen.

(Saken fortsetter under bildet)

RAMSALT KRITIKK: Tidligere leder i Porsanger båtforening, Hans Richard Hansen fra Lakselv, fremfører gjennom avisen Ságat ramsalt kritikk mot dagens leder, Knut Roger Hanssen.

RAMSALT KRITIKK: Tidligere leder i Porsanger båtforening, Hans Richard Hansen fra Lakselv, fremfører gjennom avisen Ságat ramsalt kritikk mot dagens leder, Knut Roger Hanssen. Foto:

Knut Roger Hanssen får muligheten til å svare i samme avis:

– Sånne skitkommentarer gidder jeg ikke kommentere, sier han til Ságat. 

Men legger til at han mener kommentarene ligger «noen hakk under flomålet».

«Mulige ulovlige tiltak»

Faktum i saken nå, er uansett at foreningen Hanssen leder har fått et skarpt skriv fra Porsanger kommune. Kommunen er blitt gjort oppmerksom på mulige ulovlige tiltak gjennomført av Porsanger småbåtforening i Hamnbukt, kan man lese i brevet.

Ved besiktigelse 28. november i fjor på eiendommen nede i Hamnbukt nær snuhavna, har bygningsmyndigheten konstatert en masseutfylling i strandsonen, samt anleggelse av støpt utsettingsrampe for småbåter.

– Dette er tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Vi kan ikke se ut fra vårt saksarkiv, at det er gitt tillatelse til tiltakene. Tiltakene strider dermed med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, skriver utviklingsleder Kjell Magne Rasmussen i Porsanger kommune i brevet til småbåtforeningen.

Han anfører videre at det ikke er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Tiltakene er også i strid med arealformål og bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel. Tiltakene er gjennomført på en eiendom hvor Finnmarkseiendommen er eier.

– Kommunen innehar ikke opplysninger som tilsier at Porsanger båtforening disponerer den delen av eiendommen som tiltakene er gjennomført på.

Porsanger kommune sier de nå at de kan fatte vedtak om pålegg om retting, dersom ikke forholdet er brakt i lovlige former innen 22. februar,

– Tiltaket kan enten tilbakeføres, eller det kan leveres komplett søknad om tillatelse til tiltak innen fristen. Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når tiltaket er tilbakeført, skriver Rasmussen.

Tvangsmulkt

Samtidig varsler kommunen at de kan komme til å fatte vedtak om tvangsmulkt, dersom det ulovlige tiltaket ikke er tilbakeført, og kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på dette, innen 22. februar. 

– Eventuelt må komplett søknad om tillatelse være innkommet til bygningsmyndigheten innen fristen. Det er anledning til å søke om godkjenning av tiltaket i ettertid. Det bemerkes at dette ikke innebærer noen form for forhåndsgodkjenning av tiltaket. Ved innsendelse av søknad, må det tas kontakt med kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse og eventuell kontroll. Det er søkers ansvar å påse at søknaden er i samsvar med bestemmelsene, herunder at naboer er varslet og at nødvendige dispensasjoner er omsøkt.

– Hvis komplett søknad ikke er mottatt, eller tiltaket ikke er tilbakeført, innen nevnte tidsfrist, kan tvangsmulkt bli ilagt. Blir søknad avslått, må tiltaket tilbakeføres, skriver utviklingssjef Rasmussen.

I god tro

Bjørnar Pedersen hevder at båtforeningen har handlet i god tro.

– Vi har hatt tillatelse for å ruste opp i Hamnbukt, etter at springflo og erosjon har vasket vekk masser. Vi har prøvd å sette det tilbake til utgangspunktet, ved å fylle ut med masser. Og dette er det ikke Knut Roger Hanssen som har iverksatt. Det er det forrige styret – hvor jeg også var med, men ikke Hanssen – som har vedtatt å gjennomføre. Grunnen til at arbeidene først har blitt gjort nylig, er at vi som andre foreninger ikke har en smekkfull konto, men må ta arbeidet, etter hvert som vi har råd, understreker kasserer Pedersen.

Han sier at han vil be kommunen om en felles befaring, og tror man vil klare å løse saken minnelig, og uten at tvangsmulkt utløses.

– Her er ingen naboer, eller andre, som er ofre i saken. Vi har bare gjort et samfunnsnyttig tiltak, bedyrer Pedersen.

Wulff avviser heksejakt

Sjefredaktør i avisa Ságat, Geir Wullf, avviser at hans avis driver med noen heksejakt mot Knut Roger Hanssen.

– Det vil jeg med hånden på hjertet blankt avvise. Det er vel nok å vise til den saken Hanssen er mest kjent for: Utbedringen av stien opp Brennelva. Der har vi på lederplass tatt et helt klart standpunkt på Hanssens side, og skrevet at vi mener Porsanger kommune burde tatt boten, og stått bak sin ordfører. Så i den saken har vi helt klart bakket ham opp. Så jeg føler vi har grunn til å ha veldig god samvittighet overfor Hanssen, sier Wulff.

Og fortsetter:

– Når det gjelder «molosaken» i Hamnbukt er det riktig at det har blitt et fokus på Knut Roger Hanssen. Det er jo naturlig i hans egenskap som leder for båtforeningen, som saken dreier seg om. Så jeg kan ikke være enig i at vi driver noen heksejakt, verken på generelt grunnlag, eller i denne konkrete saken.

AVVISER HEKSEJAKT: Sjefredaktør Geir Wulff i avisa Ságat avviser at hans avis driver noen heksejakt mot Knut Roger Hanssen.

AVVISER HEKSEJAKT: Sjefredaktør Geir Wulff i avisa Ságat avviser at hans avis driver noen heksejakt mot Knut Roger Hanssen. Foto:

Artikkeltags