Banen sto ferdig for seks år siden. Fortsatt mangler en rapport som vil utløse millioner til den fattige kommunen

Porsanger kommune har 1,6 millioner kroner i tippemidler utestående hos fylkeskommunen.