Hit, men ikke lenger: Forsvaret ønsker ikke sivil trafikk gjennom denne leiren

I dag kjører lokalbefolkningen i Porsanger gjennom Porsangmoen leir for å komme inn i Hálkavárri skytefelt. Dette området er en naturperle for fiske, jakt og bærplukking. Forsvaret synes ikke det er ideelt med sivil trafikk gjennom leiren med tanke på sikkerhet og HMS for den nye Porsanger bataljon.