Gudstjenesteprogram:

Klikk her for mer informasjon om Porsanger sogn på Facebook (ekstern lenke)

-Salme -Påskemorgen slukker sorgen.

Påskemorgen slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;

Den har oss givet lyset og livet,

lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Helvede vredes, himmelen gledes,

himmelen gledes med lovsang ny.

Redningsmannen er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Sangen toner, vår Forsoner,

vår Forsoner til evig pris;

Han ville bløde for oss å møte,

for oss å møte i Paradis.

Sangen toner, vår Forsoner,

vår Forsoner til evig pris.

-Åpningsord

Salme -Å, salige stund uten like

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu! Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå, Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord -Tenk, jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut! Å, kunne ei engler begjære Å gå med så salig et bud!

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu! Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun, Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!

Trosbekjennelse

Trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

 Jeg tror på Den Hellige Ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv.

Amen

Preken

Salme – Deilig er jorden.

Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang.

Gjennom de fagre

riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang.

Aldri forstummer

tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den,

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød.

Fred over jorden,

menneske fryd deg.

Oss er en evig Frelser født!

Forbønn.

Vi ber for påsketiden og avslutter med fadervår.

Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!

La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme.

La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld,

som vi òg forlater våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen.

Sluttsalme,- Deg være ære

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Lyset fyller haven, se, en engel kom,

åpnet den stengte graven,

Jesu grav er tom!

Omkved:

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Se, Herren lever! Salig morgenstund!

Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.

Jubelropet runger: Frelseren er her!

Pris ham, alle tunger,

Kristus Herre er!

Omkved

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Frykt ikke mere! Evig er han med.

Troens øye ser det: Han gir liv og fred.

Kristi navn er ære, seier er hans vei,

evig skal han regjere,

aldri frykter jeg.

Omkved

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Velsignelse

3x3 klokkeslag