Finnmark kan få ny brigade i Finnmark med panservern, tunge mekaniserte enheter og jegerenheter

Forsvarets forskningsinstitutt lanserer fredag rapporten «Hvordan styrke forsvaret av Norge?», som er et innspill til ny langtidsplan for forsvaret for 2020 til 2024. Ett av fire forslag i rapporten er en massiv oppbygging av forsvaret i Finnmark.