Sandra fikk ikke ambulanse og døde på badegulvet. Helsetilsynet sier det er en kompleks sak. Konklusjonen straks klar

Saken har gått flere ganger mellom saksbehandlerne og ledelsen i Statens helsetilsyn. Konklusjonen skulle komme i november, så i desember. Nå er fristen satt til utgangen av denne måneden.