Foreldre fra Billefjord nekter å sende barn på skole i Lakselv

SENDER IKKE BARN TIL LAKSELV: Per A. Amundsen og resten av foreldregruppa i Billefjord sender ikke sine 9 ungdomsskolelever til Lakselv. Foto: Tor Kjetil Kristoffersen

SENDER IKKE BARN TIL LAKSELV: Per A. Amundsen og resten av foreldregruppa i Billefjord sender ikke sine 9 ungdomsskolelever til Lakselv. Foto: Tor Kjetil Kristoffersen Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Foreldre i Billefjord nekter å sende 9 elever på ungdomstrinnet fra Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter til Lakselv skole.

DEL

Det var skolestart i Porsanger i går. Kommunestyret i Porsanger har lagt ned ungdomstrinnet ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Elevene herfra skal ta buss, og gå på skole i Lakselv. Det har flertallet av politikerne fra Høyre og Fremskrittspartiet i Porsanger kommunestyre bestemt.

Men det kom aldri elever fra Billefjord til Lakselv skole.

Ni elever kom ikke på skole

Talsmann for foreldre i Billefjord, Per A. Amundsen, avviser overfor iFinnmark at det er snakk om en samlet aksjon. Men han bekrefter at ni elever ikke dro til Lakselv, men i stedet møtte ved skolen i Billefjord.

- Vi er enige i foreldregruppa i Billefjord at ungene våre fortsatt tilhører skolekretsen Indre Billefjord og at skolen deres er sjøsamisk oppvekstsenter, sier Amundsen.

- Har ikke fått skriftlig vedtak

Amundsen, som er advokat av yrke, sier videre at foreldrene ikke har fått noe skriftlig fra Porsanger kommune om forskriften der man har endret på skolekretsene.

- Vi vet at det ble jobbet med ny forskrift. Etter høringsfristen har vi ikke blitt informert om forskriften og dens innhold, sier Per A. Amundsen.

- Vi er ikke blitt tilskrevet, eller på annen måtte blitt tilkjennegitt at våre barn skal gå på skole i Lakselv. Det eneste vi har fått skriftlig, er en sms med busstiden på bussen som de ville at ungene skulle ta til Lakselv, sier Amundsen.

Krever enkeltvedtak for hver elev

Amundsen sier at Porsanger kommune først i går gjorde forskriften kjent på sin hjemmeside.

- Det legges til grunn at Porsanger kommune følger sin egen forskrift, og treffer nye enkeltvedtak for elevene fra Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Først når det er truffet nye enkeltvedtak, kan elevene ansett flyttet fra en skolekrets til en annen, skriver Amundsen til Porsanger kommune sent onsdag kveld.

Krever undervisning i Billefjord

Han sier at foreldrene forventes at Porsanger kommune allerede fra fredag 21. august stiller med ressurser på Billefjord sjøsamiske oppvekststenter, slik at elevene får lovmessig undervisning.

- De stilte på skolen i går, men fikk ikke noe tilbud. De stiller på Billefjord skole også i dag, og i dag er det turdag, som de blir med på. Vi forventer at det er undervisningsopplegg klart fredag, sier han til iFinnmark.

- Porsanger kommune har et ansvar å gi tilstrekkelig undervisning, og det reageres fra denne side på at oppvekstsjefen forsøkte å legge ansvaret for denne situasjonen på foreldrene. Dersom kommunen hadde gitt  informasjon til foreldrene og truffet vedtak i henhold til forskriften, ville denne situasjonen vært unngått, skriver Amundsen til kommunen.

Truer med tingretten

- Dersom undervisning ikke gis våre barn på Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, orienteres kommunen at vi vurderer å snarlig ta ut midlertidig forføyning for Indre Finnmark tingrett, med krav om at Porsanger kommune er pliktig å tilby undervisning til ungdomsskoleelevene på Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, skriver Amundsen videre til kommunen.

Taus ordfører

Ordfører Knut Roger Hanssen (H) sier han er informert om at barna fra Billefjord ikke møtte på skolestart i Lakselv onsdag.

- Jeg vil ikke kommentere saken. Det er rådmannen som håndterer saken på vegne av Porsanger kommune, sier han til iFinnmark.

Har informert nå

Fungerende rådmann i Porsanger, Helge Nicolaisen, sier til iFinnmark at han er gjort kjent med at foreldrene i Billefjord mener de ikke har fått melding om den lokale forskriftsendringen om skolekretser.

- Det har vi rettet opp nå, ved å offentliggjøre det på kommunens hjemmesider. Og ved å ringe og sende sms-er til foreldrene, sier Nicolaisen.

- Vi i kommunen har nå gjort det vi har kunnet, for å informere.

Uenig med foreldres tolkning

- Foreldrene mener det nå må fattes enkeltvedtak for hver enkelt elev for å kunne flytte dem fra Billefjord til Lakselv. Kommentar?

- Det er vi uenig i. Vi mener at dette er et vedtak som gjelder flere, og de har fått nye rettigheter til å gå på skole i Lakselv.

Starter ikke undervisning i Billefjord

- Amundsen truer med midlertidig forføyning, om dere ikke har undervisning på plass i Billefjord fredag. Kommentar?

- Jeg vil ikke kommentere at de truer med tingretten. Men det jeg vil si er at jeg forholder meg til kommunestyrevedtaket om nedlegging av ungdomstrinnet i Bilelfjord.

- Så du sender ikke lærere til Billefjord fredag?

- Det har jeg ikke noen fullmakter til. Jeg forholder meg til, og følger kommunestyrets vedtak om at ungdomstrinnet i Billefjord er nedlagt, sier Nicolaisen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken