– Naturvernforbundet er ikke mot vindkraft i seg selv

HOLDT INNLEGG: Vidar Lindefjeld er rådgiver i  La Naturen Leve. Han mener at Norge har gjort sitt bidrag for grønnenergi og at vindkraftverk dermed ikke er nødvendig.   Foto: Leif Gøran Wasskog

HOLDT INNLEGG: Vidar Lindefjeld er rådgiver i La Naturen Leve. Han mener at Norge har gjort sitt bidrag for grønnenergi og at vindkraftverk dermed ikke er nødvendig. Foto: Leif Gøran Wasskog

Artikkelen er over 2 år gammel

Naturvernforbundet i Ávjovárri arrangerte sammen med La Naturen Leve et vindkraftseminar.

DEL

Vindkraft er grønn energi, men det betyr ikke at etableringer av vindkraftverk er ønsket velkommen overalt. Naturvernorganisasjonene Naturvernforbundet i Ávjovárri og La Naturen Leve ønsket å se nærmere på dette temaet, og de arrangerte derfor et seminar i Lakselv sist helg for å løfte temaet. Daniel Arnrup-Øien er styremedlem i Naturvernforbundet i Ávjovárri, og han var en del av arrangørkomiteen. Arrangøren var godt fornøyd med helgens seminar, som trakk rundt 30 deltakere.

– Det var et ganske godt og lærerikt seminar, og oppmøte var ikke så verst for å være et seminar i regi av et lokallag i Naturvernforbundet, forteller Arnrup-Øien, som hadde representanter fra reindriftsnæringa, FeFo og politikere med på seminaret, men han skulle gjerne sett at det var flere politiske ledere til stede i helgen.

-Vi prøvde å få flere politikere på banen, for det er lite kunnskap om vindkraft. Mange har det gamle perspektivet om at dette er grønn energi, derfor er det bra.

FORNØYD: Arrangørene av seminaret. Fra venstre Daniel Øien, Naturvernforbundet Avjovari, Roy-Arne Varsi, Naturvernforbundet Avjovari og Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve.  Foto: Leif Gøran Wasskog

FORNØYD: Arrangørene av seminaret. Fra venstre Daniel Øien, Naturvernforbundet Avjovari, Roy-Arne Varsi, Naturvernforbundet Avjovari og Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve. Foto: Leif Gøran Wasskog

Samfunnsinteresser

Rådgiver Vidar Lindefjeld i La Naturen Leve var en av foredragsholderne. Han påpekte for tilhørerne at Norge allerede har store årlige kraftoverskudd fra vannkraften. Dette er noe som vil øke i årene fremover.

– Vidar Lindefjeld sitter på mye kunnskap, for det er ikke slik at Naturvernforbundet er mot vindkraft i seg selv. Men det foreligger fortsatt myter omkring vindkraft, sier styremedlemmet i Naturvernforbundet i Ávjovárri.

UNGT ENGASJEMENT: Kamilla Elene Samuelsen, leder i Finnmark Natur og Ungdom, var også en av foredragsholderne. Foto: Leif Gøran Wasskog

UNGT ENGASJEMENT: Kamilla Elene Samuelsen, leder i Finnmark Natur og Ungdom, var også en av foredragsholderne. Foto: Leif Gøran Wasskog

Han legger til at det ofte er vanskelig å stå imot uten å bli anklaget for å være næringsfiendtlig, men at de har gode argumenter for å si nei til utbygginger.

– Skal man gjøre inngrep må det være ligge vesentlige samfunnsinteresser til grunn. Norge har allerede tatt store inngrep i forhold til vannkraftutbyggingen. Her er man også en stor eksportør av grønn energi, men om man ikke det foreligger andre samfunnsinteresser enn det til grunn blir det vanskeligere å gå til ekspropriasjon.

REINDRIFTSNÆRINGEN: Maret Laila Anti fra Reinbeitedistrikt 13 holdt et innlegg om reindriftsutøvernes perspektiv. Foto: Leif Gøran Wasskog

REINDRIFTSNÆRINGEN: Maret Laila Anti fra Reinbeitedistrikt 13 holdt et innlegg om reindriftsutøvernes perspektiv. Foto: Leif Gøran Wasskog

300 turbiner

En av sakene som har medført til at man arrangerte vindkraftseminaret var på grunn av den planlagte utbyggingen i Tana og Lebesby.

– Her skal det et 80 kvadratmeter stort vindkraftanlegg med 300 turbiner. Det er mye større enn noe annet i Finnmark. Det må man kunne stille spørsmål til, sier Arnrup-Øien.

SAMETINGET: Samerådsmedlem Silje Karine Muotka stilte blant annet spørsmål til til FeFos direktør, Jan Olli. Foto: Leif Gøran Wasskog

SAMETINGET: Samerådsmedlem Silje Karine Muotka stilte blant annet spørsmål til til FeFos direktør, Jan Olli. Foto: Leif Gøran Wasskog

Kunnskap

Både Arnrup-Øien og de andre deltakerne fikk også høre fra FeFo om deres syn på saken. Direktør Jan Olli opplyste at de selv var med på utviklingen av vindkraft i stedet for å bli overkjørt. De risikerer å bli overkjørt om man ikke gjør noe selv. I tillegg ble det klart at urfolksretten vil få en påvirkning på norsk lovgivning i framtiden.

SPØRSMÅL: Det var et stort engasjement i salen under seminaret. Foto: Leif Gøran Wasskog

SPØRSMÅL: Det var et stort engasjement i salen under seminaret. Foto: Leif Gøran Wasskog

– Internasjonalt lovverk skal gå foran norsk lovverk. Det kan få en konsekvens for videre utbygging i Finnmark, forteller Daniel Arnrup-Øien, som legger til at faglig kunnskap om feltet sett fra begge sider av saken er viktig i debatten framover.

– Teknologisk er flytende anlegg bedre, og der går prisene ned på anleggene. Så det kommer til å bli mer aktuelt framover.

Artikkeltags