Disse finnmarkingene kommer på Sametinget

NY PÅ SAMETINGET: Sandra Andersen Eira

NY PÅ SAMETINGET: Sandra Andersen Eira

Artikkelen er over 3 år gammel

Se oversikten for valgkretsene Ávjovári, Østre og Nordre.

DEL

Ávjovári valgkrets

I Ávjovári valgkrets som dekker kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger er 99,8 prosent av stemmene opptalt. Valgkretsen bidrar med 8 av Sametingets 39 representanter. Her er hele oversikten

I Ávjovári valgkrets det Norske Samers Riksforbund (NSR) som er den store valgvinneren med 745 stemmer, noe som gir 28,4 prosent. Under valget i 2013 fikk partiet 21,6 prosent av stemmene og to mandater. Nå får de tre av de åtte mandatene fra kretsen, en økning med én fra sist valg.

Aili Keskitalo

NSR-DRONNINGEN: Aili Keskitalo blir ventelig president for det nye Sametinget.

NSR-DRONNINGEN: Aili Keskitalo blir ventelig president for det nye Sametinget. Foto:

 

De tre som kommer inn fra kretsen er Aili Keskitalo fra Kautokeino. Keskitalo er født i 1968 og jobber som parlamentarisk leder for NSR. Hun er presidentkandidat for NSR ved sametingsvalget.

Hun har tidligere jobbet for Samisk høgskole og Kautokeino kommune, og har Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School. Keskitalo sitter på Sametinget i inneværende periode.

Mathis Nilsen Eira

 TRAVER PÅ TINGET: Mathis Nilsen Eira fra NSR.

TRAVER PÅ TINGET: Mathis Nilsen Eira fra NSR. Foto:

 

Den andre representanten som kommer inn fra NSR er Áilen-Nigá Máhtte / Mathis Nilsen Eira (1949). Han er fra Karasjok og har i hele sitt voksne liv arbeidet med og i reindriften. Han har hatt flere verv i Norske Reindriftsamers Landsforbund og har erfaring som kommunepolitiker i Karasjok.

Sandra Andersen Eira

 

Den tredje representanten som kommer inn fra NSR er Sandra Andersen Eira (1986).

Hun arbeider som fisker og bor i Russenes i Porsanger. Hun har tidligere vært mannskap i Finnmark, Troms og Nordland, både innen garn- og linefiske. Hun fisker nå i Vest-Finnmark med egen sjark.

Kåre Olli

APs MANN: Kåre Olli er APs eneste kort fra Ávjvuvárre valgkrets.

APs MANN: Kåre Olli er APs eneste kort fra Ávjvuvárre valgkrets. Foto:

 

Arbeiderpartiet er nest største parti med 313 stemmer, noe som blir 11,9 prosent. Ved forrige valg hadde partiet 13,4 prosent. Partiet mister én representant i valgkretsen, og ender med én representant, listetopp Kåre Olli (1959) fra Lakselv og Porsanger.

Kåre Olli er bror av tidligere sametingspresident Egil Olli. Han jobber som leder for Boreals avdeling i Lakselv.

Kåre Olli har ikke tidligere vært inne på Sametinget. Han har likevel lang erfaring fra Porsanger, og har tidligere vært med i kommunestyret. Olli er kjent for å kjempe for det samiske språket, og sin rett til å bruke samisk som talespråk i Porsanger kommunestyre.

Berit Marie P.E. Eira

NY PÅ SAMETINGET: Berit Marie P.E. Eira.

NY PÅ SAMETINGET: Berit Marie P.E. Eira. Foto:

 

På tredjeplass blant partiene i Ávjovári valgkrets kom Johttisápmelaččaid listtu, eller Flyttsamelista på norsk, med 279 stemmer, noe som tilsvarer 10,6 prosent av stemmene. Det er tilbakegang. Ved sist valg fikk lista 12,3 prosent av stemmene.

Det gir én representant på Sametinget. Det er reineier Berit Marie P.E. Eira (1968) fra Kautokeino som kommer inn som ny representant på Sametinget. Hun representerer en liste for reindriftssamer. Alle de 16 representantene på lista er reineiere fra Karasjok (7) og Kautokeino (9). Lista er inne på Sametinget i dag med én representant, erfarne Per Andersen Bæhr (1944), som har vært flere perioder på Sametinget.

Inger Eline Eriksen Fjellgren

ENSLIG SVALE: Árja har mistet tre mandater, og Inger Eline Eriksen Fjellgren blir alene til å representere partiet på Sametinget.

ENSLIG SVALE: Árja har mistet tre mandater, og Inger Eline Eriksen Fjellgren blir alene til å representere partiet på Sametinget. Foto:

 

På fjerdeplass blant partiene finner vi Árja med 258 stemmer, noe som gir 9,8 prosent av stemmene. Dette er en kraftig tilbakegang på 8,4 prosent fra sist valg. Dermed taper man ett mandat i valgkretsen, og ender opp med én. Toppkandidaten Inger Eline Eriksen Fjellgren (1987) fra Karasjok blir enslig svale for Árja på Sametinget. Partiet ser nemlig ut til å miste hele tre representanter på landsbasis.

Fjellgren er utdannet jurist. Fjellgren sitter på Sametinget i dag. Hun er rådsmedlem i den «sittende regjeringen» til president Vibeke Larsen. Hun har følgende politiske ansvarsområder: Eldrepolitikk, herunder også eldrerådet, Fornorskningsspørsmål, Nasjonalparker og verneområder, Samferdsel, herunder motorferdsel i utmark og infrastruktur, Klima og miljø, Tradisjonell kunnskap, Jordbruk, Duodji, Utmarksnæring og innlandsfiske, Mineraler og Finnmarkseiendommen.

Hans Ole Eira

PÅ TINGET: Hans Ole Eira fra Senterpartiet og kjent leder ireinbeitedistrikt 26 Lakkonjarga.

PÅ TINGET: Hans Ole Eira fra Senterpartiet og kjent leder ireinbeitedistrikt 26 Lakkonjarga.

 

På femteplass i Ávjovári valgkrets kom Senterpartiet med 215 stemmer, og 8,2 prosent. Det er opp 5,8 prosent fra forrige valg. Belønningen er at man får inn ett mandat, nemlig Hans Ole Eira (1972), som er reineier fra Kautokeino. Han er kjent i media som leder for reinbeitedistrikt 26, Lákkonjárga, i konflikten med Statnett om byggingen av 420-kilovoltalinja gjennom deres kalvingsland, samt motstanden mot E6-utbyggingen i Alta.

Isak Mathis Olsen Hætta

LANG FARTSTID: Isak Mathis O. Hætta har langt fartstid på Sametinget.

LANG FARTSTID: Isak Mathis O. Hætta har langt fartstid på Sametinget. Foto:

 

Guovdageainnu Dálon Searvi, eller fastboendes liste på norsk, følger så på sjetteplassen i Ávjovári valgkrets. Partiet fikk 176 stemmer, noe som utgjør 6,7 prosent. Dette er en tilbakegang på 3,1 prosentpoeng fra forrige valg. Lista får inn én representant som sist, og det er partiets traver på Sametinget, Isak Mathis Olsen Hætta (1968) som kan gjøre seg klar for ytterligere fire nye år på Sametinget.

Kjedelig

Nærmest til å kapre mandat, var Høyre med 115 stemmer og 4,4 prosent. Det var opp 0,2 prosentpoeng fra forrige valg. Høyre har tidligere hatt folk på Sametinget fra valgkretsen. Tidligere ordfører i Porsanger, Knut Roger Hanssen var inne på fast plass fra 2009, men etter tre år på tinget syntes han det var kjedelig.

LES SAKEN: – Sametinget er kjedelig

Østre valgkrets

Senterpartiet har gjort et godt valg i Østre valgkrets og får inn Cecilie Hansen på Sametinget. NSR og Ap holder stand, mens Árja og Høyre ble radert ut fra Sametinget ved årets valg. Her er oversikten over «ferskingene» fra kretsen.

Følgende ni kommuner hører til denne valgkretsen: Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik.

I det sittende Sametinget har Arbeiderpartiet 2 representanter (Mariann Wollmann Magga og Knut Inge Store). Partiet holder stand ved årets valg, men bytter mannskap.

Samarbeidslista mellom Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samefolkets parti har to representanter (Beaska Niillas og Christina Henriksen), og beholder også stillingen. Men også her byttes mannskap.

Valgets tapere

De som ryker ut er Árja og Høyre. Hartvik Hansen og Ellen Kristine Saba er de som har sittet på Sametinget for disse partiene.

Etter internt bråk stilte Hartvik Hansen som toppkandidat i kretsen for felleslista for Samedemokratene og Šiella (partiet til sittende president Vibeke Larsen). Det ble ingen suksess, felleslista fikk bare 6,6 prosent av stemmene og ingen mandater .

Per Erik Mudenia (1968) var på topp for Árja, men kom altså ikke inn. Vi kan også nevne at den tidligere samekjendisen Janos Trosten var tredjekandidat på denne lista, uten at det hjalp for stemmesankingen.

Høyres Nils Kristian Winther (1996) ble kåret som vinner i partiutspørringen til NRK Sápmi fra Tromsø. Men det holdt altså ikke ved valget, Høyre mistet sitt mandat i valgkretsen.

Fra seks til fem representanter

Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune og fylkestingsvalg (2015).

Østre valgkrets hadde på det tidspunktet 2229 manntallsførte og får dermed velge fem representanter. Dette er én mindre enn ved forrige valg og betyr at konkurransen om plassene ble hardere.

Her er oversikten over de fem som kom inn:

Márja-Liissa Partapuoli

INN PÅ TINGET: Márja-Liissa Partapuoli

INN PÅ TINGET: Márja-Liissa Partapuoli Foto:

 

NSR og Samefolkets parti får inn to unge kandidater, som avløser NSR-leder Beaska Niillas og Christina Henriksen. Henriksen var tredjekandidat ved årets valg, men kom altså ikke inn.

Førstekandidaten som kommer inn på Sametinget er Márja-Liissa Partapuoli (1990), fra Masjok i Tana og jobber som prosjektingeniør i kraftbransjen.

Hun er oppvokst i jordbruket og har også studert duodji ved Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk.

Partapuoli har markert seg i valgkampen ved å snakke om hvordan man skal få mer bruk av samisk språk i hverdagen ved enkle grep.

Gjennom et par tiår har det blitt mindre språkbruk utenfor hjemmet og samiske institusjoner. Det ønsker NSR-SfPs førstekandidat i Østre valgkrets Márjá-Liissá Partapuoli å endre på.

Hun mener en «Snakk samisk til mæ»-kampanje i butikker og på arbeidsplasser er på sin plass.

– Bruk samisk språkmerke på ansatte, er hennes forslag.

– Da min mor vokste opp var det helt naturlig å snakke samisk med butikkarbeidere både i Tana, Nuorgam og Vadsø. I dag er det ikke like naturlig om man ikke allerede vet på forhånd at butikkmedarbeideren snakker samisk, forteller Partapuoli til den samiske avisa Ságat (krever innlogging).

Jovna Vars Smuk

INN PÅ TINGET: Reineier Jovna Vars Smuk er ny på Sametinget.

INN PÅ TINGET: Reineier Jovna Vars Smuk er ny på Sametinget. Foto:

 

Andrekandidat som kommer inn fra felleslistalista er Jovna Vars Smuk (1983). Han bor i Varangerbotn og er reindriftsutøver.

Han har hatt verv i Norske Reindriftsamers Landsforbund, i Varanger reinsamelag og i distriktsstyret. Han har også vært meddommer i Indre Finnmark tingrett.

Elisabeth Erke

SAMETINGETS FREMSTET: Varaordfører Elisabeth Erke i Tana blir ny plenumsleder på Sametinget.

SAMETINGETS FREMSTET: Varaordfører Elisabeth Erke i Tana blir ny plenumsleder på Sametinget. Foto:

 

Elisabeth Erke (1962) fra Tana var Arbeiderpartiets toppkandidat fra valgkretsen. Hun var også Arbeiderpartiets visepresidentkandidat bak Ronny Wilhelmsen, men må se langt etter det vervet, etter NSRs knusende valgseier ved årets sametingsvalg.

Erke ble valgt som varaordfører i hjemkommunen Tana under kommunevalget i 2015.

Skole og utdanningsaker er hennes hjertesaker.

– I tillegg er jeg veldig opptatt av unges bo-, jobb- og mestringssituasjon slik at de får lyst til å være i kommunen. Dette vil også være viktig for å få andre til å flytte til Tana, sa Elisabeth Erke da hun var nyvalgt varaordfører.

Tom Sottinen

PUKKELLAKS TIL LIVS: Arbeiderpartiets Tom Sottinen (i midten) og Steinar Karlstrøm (til høyre) vil ha tiltak på plass for å få pukkellaksen bort fra elvene i Finnmark. Nikolaj Christensen i Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening har opplevd store forekomster av russefisken også i Jakobselva.

PUKKELLAKS TIL LIVS: Arbeiderpartiets Tom Sottinen (i midten) og Steinar Karlstrøm (til høyre) vil ha tiltak på plass for å få pukkellaksen bort fra elvene i Finnmark. Nikolaj Christensen i Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening har opplevd store forekomster av russefisken også i Jakobselva. Foto:

 

Med seg på Sametinget fra Arbeiderpartiet får Elisabeth Erke Tom Sottinen (1979) fra Vadsø. Han er opprinnelig fra Alleknjarg i Tana, med finsk far og norsk mor. Sottinen er juristutdannet.

Og som tanaværing, er han svært opptatt av lakseelvenes ve og vel. Han vil ha pukkellaksen vekk, og han mener en felle kan brukes i andre elver dersom man lykkes i Jakobselva.

Fant 300 pukkellaks i en kulp – nå har de en mulig løsning for å hindre flere

Her er litt av Sottinens politiske CV:

2014-2016: Styremedlem i UNN (valgt fra Sametinget)

2005-2009: Vararepresentant til Sameting for AP

2003-2007: Vararepresentant til Fylkestinget og kompetanseutvalg, Finnmark

1998-2003: varamedlem utdanning og kulturstyret, Finnmark

1998-1999: Leder AUF Finnmark, landsstyremedlem AUF og styremedlem Finnmark AP

Cecilie Hansen

Tidligere ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, får nå en ny rolle som sametingsrepresentant.

Tidligere ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, får nå en ny rolle som sametingsrepresentant.

 

Den som kapret tredjemandatet av de fem i valgkretsen, er Cecilie Hansen (1979) fra Senterpartiet.

Hun er selvstendig næringsdrivende fra Svanvik i dag. Men mange husker vel at hun tok over ordførerkjedet i Sør-Varanger fra Linda Beate Randal (Ap) i 2011. I 2015 måtte hun levere kjedet tilbake til Ap, og dagens ordfører Rune Rafaelsen.

På si ved å være ordfører var Cecilie Hansen melkebonde, men i 2014 valgte hun å selge alle dyra, og avvikle melkeproduksjonen.

Nordre valgkrets

NSR er den store vinneren i Nordre valgkrets og får inn to representanter. Men mest flaks har Nordkalottfolket som beholder sine to, ved at kretsen har økt med ett mandat.

Følgende ti kommuner hører til denne valgkretsen: Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Alta, og Loppa, samt tre kommuner fra Nord-Troms: Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Fikk én ekstra representant

Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg (2015). Nordre valgkrets hadde på det tidspunktet 2247 manntallsførte og får dermed velge seks representanter. Dette er én representant mer enn ved valget i 2013.

Nordkalottfolket vant på «stjeling» av mandat fra øst

Det motsatte skjedde i østre valgkrets, så man kan si at denne valgkretsen har «stjålet» én av representantene fra østfylket.

Det er Nordkalottfolket som tjener på dette, som berger sitt andremandat fra valgkretsen. Valgvinner NSR får to kandidater inn, mot én sist. Ellers blir det status quo for de andre partiene: Én representant til Arbeiderpartiet, og én representant til Fremskrittspartiet.

Silje Karine Muotka

FORNYET TILLIT: Silje Karine Muothka fikk fornyet tillit, og fortsetter på Sametinget for NSR. Det er ventelig at hun med sin erfaring kommer inn i regjeringen (sametingsrådet) som Aili Keskitalo skal utnevne.

FORNYET TILLIT: Silje Karine Muothka fikk fornyet tillit, og fortsetter på Sametinget for NSR. Det er ventelig at hun med sin erfaring kommer inn i regjeringen (sametingsrådet) som Aili Keskitalo skal utnevne. Foto:

 

NSRs førstekandidat i kretsen er Silje Karine Muotka (1975) som får fornyet tillit. Hun er mest pop ved årets valg. Ved forrige sametingsvalg kom hun inn på fjerdemandatet fra kretsen. Hun bor i Alta og arbeider som prosjektleder ved UiT–Norges arktiske universitet, senter for karriere og arbeidsliv.

Hun har tidligere vært NSR-leder, representant på Sametinget siden 2009 og sametingsråd mellom 2013 og 2016. Mens hun var rådsmedlem, vikarierte Inger Elin Kristina Utsi (1975) fra Alta for henne i Sametingets plenum.

Muotka er vel mest kjent i media som en sterk kritiker mot Nussir og planene om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden.

Nils Mikkelsen Utsi

 

Nils Mikkelsen Utsi (1965) er andrekandidaten for NSR, og blir fersk representant på Sametinget som femtemandatet fra kretsen. Han er både reindriftsutøver og advokat. Utsi har advokatvirksomhet med spesialfag samerett, herunder reindriftsrett, og har tidligere erfaring som leder for reinbeitedistrikt 22–Fiettar.

Han har egen praksis i Alta nå, men har tidligere jobbet i Porsanger, som advokatfullmektig for advokat Per A. Amundsen.

Toril Bakken Kåven

 

Toril Bakken Kåven fra Alta får fornyet tillit fra Nordre valgkrets, og fortsetter på Sametinget for Nordkalottfolket. Dronningen i Nordkalottfolket ble ved valget sist valgt inn som den mest populære fra kretsen, men i år har hun ramlet ned til andreplassen. Bakken Kåven er kjent for å kjempe for rettighetene til utmarksutøvere. Hun er også en varm talskvinne for kvenene.

Kåven driver bedriften Nordlysmat AS i Alta.

Tor Harald Mikkola

VENSTREMANN: Tor Mikkola er Venstremann utenfor sametingsvalget. Her sammen med partikollega Trine Noodt. På Sametinget er han ny representant for Nordkalottfolket.

VENSTREMANN: Tor Mikkola er Venstremann utenfor sametingsvalget. Her sammen med partikollega Trine Noodt. På Sametinget er han ny representant for Nordkalottfolket. Foto:

Nordkalottfolkets andrekandidat som kom inn som sistemandatet fra kretsen, er Tor Mikola. Han er kjent i media som sauebonde og fjordfiskeren som måtte gi seg for sentraliseringen i 2014. Han tok med seg familien og flytter fra Pollen i Alta kommune. Den profilerte oppdrettsmotstanderen, som er født og oppvokst i den lille veiløse bygda, sa han til slutt måtte innse at slaget var tapt.

– Det er to grunner. Det er ikke lengre fisk inn i området, og det er ikke fiskemottak. Vi klarer oss ikke der ute lengre. De tre siste årene har vært en kamp for å overleve. Vi måtte dra mens vi ennå hadde råd, sa Mikkola.

Han medga at det er vemodig å måtte gi tapt for sentraliseringen og flytte til Honningsvåg.

Mikkola avløser Kjetil Romsdal i Nordkalottfolket i valgkretsen. Romsdal kom inn som 5. og sistemandatet ved forrige valg.

Ronny Wilhelmsen

BLIR IKKE PRESIDENT: Arbeiderpartiet og Ronny Wilhelmsen får ikke oppfylt drømmen om å bli sametingspresident i denne omgangen.

BLIR IKKE PRESIDENT: Arbeiderpartiet og Ronny Wilhelmsen får ikke oppfylt drømmen om å bli sametingspresident i denne omgangen. Foto:

Ronny Wilhelmsen kom inn som andrekandidat fra kretsen, ved forrige valg. Nå er han ute av pallen med fjerdeplass. Men selv om han har mistet 3 prosentpoeng fra forrige valg, kommer han inn på tinget.

Wilhelmsen trenger vel ikke noen nærmere presentasjon for iFinnmarks lesere, som presidentkandidat, kjent for kastingen av Aili Keskitalo (NSR) som president ved tampen av fjoråret. Han ble også delaktig i turbulensen internt i Arbeiderpartiet, som gjorde at president Vibeke Larsen gikk ut av Ap, stiftet eget parti, og sendte Wilhelmsen på hue og ræva ut av sametingsrådet, fordi hun ikke hadde tillit til ham.

iFinnmarks valgekspert under valgsendingen mener hele dette sakskomplekset er hovedårsaken til at Arbeiderpartiet gjør det dårlig ved årets sametingsvalg.

Arthur Tørfoss

SNEGLEFART: Arthur Tørfoss fra Frp mener det har gått  i sneglefart i hans komite på Sametinget. Selv har han fått fornyet tillit fra velgerne.

SNEGLEFART: Arthur Tørfoss fra Frp mener det har gått i sneglefart i hans komite på Sametinget. Selv har han fått fornyet tillit fra velgerne. Foto:

 

Arthur Tørfoss (1956) fra Nordreisa beholder plassen sin på Sametinget. Men han blir partiets eneste kandidat kan det se ut som. I dagens Sameting er han medlem av nærings- og kulturkomiteen, og leder av kontrollutvalget.

Ved forrige valg var Tørfoss den tredje kandidaten som kom inn fra kretsen, og han holder den posisjonen ved årets valg, og dyttet dermed Aps presidentkandidat Ronny Wilhelmsen nedover listen.

Fremskrittspartiet har to mandater i det sittende Sametinget. I tillegg til Tørfoss, har Aud Helene Marthinsen fra valgkrets Gáisi (13 kommuner i Troms) vært inne på fast plass.

Denne kretsen har mistet ett mandat ved årets valg, fra seks til fem, så nåløyet er mindre. Ved forrige valg kom Marthinsen inn som fjerdemandat med 11,6 prosent av stemmene. Nå ser det ut som hun og Árjas mandat ryker ut fra denne valgkretsen, mens NSR går opp fra 2–3 mandater, mens Arbeiderpartiet holder seg på to.

Her er det ennå litt usikkert, da bare 70,5 prosent av stemmene i denne kretsen er talt opp.

Resultatene

Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste sametingsvalg
Norske samers riksforbund/Samefolkets parti 457 27,8% -0,6 pp
Arbeiderpartiet 409 24,9% -5,1 pp
Senterpartiet 252 15,3% 8,8 pp
Árja 154 9,4% -8,4 pp
Fremskrittspartiet 109 6,6% -1,7 pp
Samedemokratene og Šiella 108 6,6% 6,6 pp
Høyre 98 6,0% -2,8 pp
Samenes folkeforbund 57 3,5% 3,5 pp

NB: Resultater er per 13. september 2017 kl. 09:47 - 99,8% opptalt

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken