Det er kommunevalg til høsten, så også i Hammerfest. Valget i år er spesielt fordi det dannes en ny kommune gjennom sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund. Demokratiet er i aller høyeste grad levende og hele 8 partier stiller lister til valget.

Valgkampen er i gang og for kort tid siden ble det arrangert ordførerdebatt i Hammerfest. Debatten var god den, selv om jeg syns at debatten ikke bar preg av altfor mye distriktsfokus fra arrangøren sin side.

Arbeiderpartiet har vært det styrende partiet i mange år i Hammerfest og politiske motstandere ser nå ut til å forsøke å tegne et bilde av at Arbeiderpartiet vanstyrer dagens Hammerfest kommune. Det er særlig KrF som forsøker seg på dette. Det er noen ting jeg har lagt merke til så langt i valgkampen og som man kan stille noen spørsmål rundt.

Det første er at KrF går til valg på at politikken skal «tilbake til kommunestyresalen». I dette ligger det en underforstått kritikk av Arbeiderpartiet og at det kun er ett par personer som bestemmer i partiet. KRF kunne ikke tatt mer feil ! Arbeiderpartiet er opptatt av at politikk skal bestemmes av folket, og at man gjør dette best ved å ha prosesser som eksempelvis medlemsmøter hvor man forankrer politikken og partiets standpunkt.

Jeg ser også at KrF mener at det er et problem at Ap er så store i Hammerfest. Her må jeg minne om at det er folket som har stemt Ap til det største partiet. Ett annet eksempel er prosessen vår rundt partiprogram. Her gikk vi bredt ut til både medlemmer og innbyggere og ba om innspill om hvilke saker som er viktige for nettopp dem.

For det andre så snakker KrF om at de er bekymret for gjelden til den nye kommunen. Dette er for så vidt bra, men løsningen som presenteres er at nye Hammerfest kommune skal ha 1 milliard på fond før nye låneopptak tas opp. Det sentrale spørsmålet er hvordan KRF skal få dette balansert?

Skal tjenestenivået tas ned i den nye kommunen for å sikre større overskudd? Som igjen skal øke fondsmidlene? KrF er videre bekymret for at eiendomsskatten fra Melkøya skal falle bort. Her vil jeg minne om at KrF sitter i regjering med Frp som er den største (angivelige) motstander av dagens eiendomskattesystem, så jeg vil si det på den måten: Hva gjør KrF i regjering for å forhindre en endring i eiendomsskattereglene? Eller er vi nok en gang vitne til at en regjeringspartner har en agenda sentralt og samtidig fronter et annet syn lokalt?

La oss slå det fast med en gang. De investeringer som er gjort de seneste årene i Hammerfest og som kommer til å bli gjort i den nye kommunen, skal fortsatt sikre bolyst i den nye kommunen. De skal fortsatt legge til rette for næringslivsatsning og økt verdiskapning, og Arbeiderpartiet skal fortsatt være garantisten for dette!

Arbeiderpartiet er stolte av at de investeringene som er gjort i både Hammerfest og Kvalsund i denne og tidligere perioder. Nybygde og oppussede skoler, nye barnehager, nye kulturtilbud og nye næringer er satset på og lagt til rette for. Slik bygger vi samfunn og velferd!