Gå til sidens hovedinnhold

Politisk flertall for gratis SFO?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet programfestet nylig på sitt landsmøte gratis SFO (skolefritidsordning) for førsteklassinger. På sikt ønsker Ap å senke prisen for SFO for alle barn.

Vi i Hammerfest SV har foreslått gratis SFO i de siste års behandling av kommunebudsjettet, men forslaget har alltid blitt stemt ned. Sist skjedde det i desember i budsjettbehandlinga for 2021.

Når AP nå har programfestet gratis SFO, forventer vi i Hammerfest SV at det er politisk flertall for å få det i gang raskest mulig, og i alle fall fra 2022.

Barnefattigdommen øker, og Forskjells-Norge er et ubehagelig faktum. Flere foresatte tar ut barna sine fra SFO tidligere enn de egentlig ønsker fordi det er kostbart. I vår kommune er det ikke mange SFO-barn i 3. og 4. trinn, og flere (enn ønsket?) slutter også allerede i løpet av 2. trinn.

Det er mange argumenter for å gi barna like tilbud, uavhengig av familiens økonomi. Tenk hvilke muligheter barna har for å utvikle sterkere vennskap når de får være med medelever på SFO, istedenfor at de må møtes hos hverandre uten tilsyn. Alternativet for mange barn er dessverre å sitte alene hjemme til de foresatte kommer hjem fra jobb, mens klassekamerater leker med hverandre på SFO.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig hatt NOU 2020:15 «Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet» ute på høring. Både Vest-Finnmarkrådet og Øst-Finnmarkrådet har spilt inn gratis barnehageplass og SFO som gode bosettings- og stabiliseringstiltak.

Kostnaden for gratis SF0 til 6-åringer til alle i Hammerfest kommune ville vært omkring 2,6 millioner for inneværende år. Det er omtrent 100 6-åringer i kommunen og nesten alle har SFO-plass.

Kommunen taper 70 000 kroner i rammetilskudd per år for hver person som flytter ut av kommunen. Begrunnelsen for å stemme ned våre SFO-forslag har handla om økonomi.

Vi spør oss: har Hammerfest kommune råd til å miste flere familier, eller bør vi begynne å tenke ut flere virkemidler som får folk til å ville bli i kommunen og å bosette seg her?

Sett i lys av det økonomiske handlingsrommet som vi har fått signaler om, og forventer vil følge av prosjektet «Total gjennomgang av økonomi og tjenester», en SV-initiert prosjektbestilling til rådmannen fra et samlet kommunestyre, så ser ikke vi i Hammerfest SV at det skal være argumenter igjen for å stemme mot forslagene om gratis SFO flere ganger.

Laura Kjølås, Hammerfest SV og utvalgsmedlem i Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur

Kommentarer til denne saken