Vi vil gi vår fulle støtte til den unge reindriftsutøveren Jovsset Sara, som står opp mot staten i en sak som tydeliggjør at vi har en reindriftslov som ikke er i tråd med allmenn rettsoppfatning. Sara vant frem i 2 rettsinstanser, men staten  valgte altså å anke til Høyesterett - og vant frem. En slik prosess kan fremstå som noe uforholdsmessig når saken handler om å redusere en fra før av liten reinflokk til 75 dyr – et antall alle forstår det ikke er mulig å drive lønnsomt med. Staten har dermed tvunget Jovsset Sara ut av reindriftsnæringa før han en gang har fått mulighet til å etablere seg. 

Vi synes det er en helt uforståelig bruk av ressurser i rettsapparatet og et hardkjør fra staten mot en enkeltperson. Jovsset Sara har ikke gjort annet «galt» enn å være i etableringsfasen i en viktig og tradisjonsbærende samisk næring. Vi er alle enige om at det skal være et bærekraftig antall reinsdyr på vidda, men realiteten er at dagens lovgivning er egnet til å presse ut de minste aktørene når nedskaleringa skjer ved forholdsmessig reduksjon uten noen form for skjerming av de minste flokkene.

Vi ber Stortinget om å utsette iverksettelsen av tvangsslaktingen. Det lille antallet rein det er snakk om her, utgjør ingen forskjell på bærekraft eller ikke – det er vinter nå uansett, og bakken er dekket av snø. Men vedtaket har enorme konsekvenser for utøveren som får livsgrunnlaget sitt revet bort. Menneskerettskomiteen i FN skal behandle saken – og hva om de gir Jovsset Sara medhold? Hva om vi får bekreftet at vi har en reindriftslov som er i utakt med samfunnets oppfatning av rett og galt?

Vi håper Stortinget på tirsdag utsetter saken, og vi oppfordrer våre politikere til å igangsette en revidering av reindriftsloven slik at ny urett ikke skjer igjen.